Standpunten

Zoeken

Zeker zijn van betaalbaar wonen

Onzeker zijn over je huis, je buurt. Er zijn te weinig betaalbare woningen! De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Beleggers kopen goede woningen om er veel winst op te maken. Dat pakken wij aan. Voor starters en doorstromers. Het mag niet afhangen van je inkomen waar je kunt wonen. Je moet je huis ook kunnen betalen als je woning is aangepast met zonnepanelen of warmtenet. De rekening van verduurzamen leggen we niet bij de mensen met het minste geld.

Lees verder

Zeker zijn van de bloemetjes en de bijtjes

Onzeker zijn of er groen overblijft. Zuid-Holland wordt steeds voller. Polder na polder is bouwrijp gemaakt en volgebouwd. Maar groen dichtbij is essentieel om te kunnen ontspannen en om bijvoorbeeld een rondje hard te lopen, te wandelen of fietsen. Bovendien moeten we de achteruitgang van dieren en planten stoppen. Een grutto wil je ook “in het wild” kunnen zien. Bijen zijn onmisbaar voor de voedselproductie. En we moeten kappen met bomen kappen. Groen en water in wijken houdt de buurt gezond en leefbaar. En het helpt tegen wateroverlast en hittestress.

Lees verder

Zeker zijn van duurzame energievoorziening die sociaal en eerlijk is

Onzeker zijn hoe lang je huis op het gas kan blijven. Of je de energierekening kan blijven betalen. Welke techniek (zon, wind, aardwarmte etc.) het slimste is voor Zuid-Holland, Nederland en Moeder Aarde. De PvdA werkt mee aan een duurzame energievoorziening. Maar wel met oog voor de betaalbaarheid. Niet alleen inwoners, ook bedrijven moeten meebetalen en meewerken.

Lees verder

Zeker zijn van een schone lucht

Onzeker zijn of de lucht wel gezond is voor jou en je kinderen. Of je veilig kunt zwemmen in schone plassen en rivieren. Dat gaat niet vanzelf. Vervuiling moet stoppen. Vervuilers pakken we aan. Dat is goed voor mens en dier. Wij willen weidevogels, bomen en bijen behouden.

Lees verder

Zeker zijn van een veilige voedselvoorziening

Onzeker zijn of je eten wel schoon en veilig is. Of je eten gemaakt is zonder gifstoffen die slecht zijn voor je gezondheid en de natuur. De boeren in Zuid-Holland moeten zo werken dat weidevogels, insecten en bijen blijven bestaan. Dat verdere bodemdaling wordt voorkomen, want daar hebben ook de huizen last van! Wij willen dat de landbouw de natuurlijke kringloop respecteert. Circulaire economie omvat ook de kringlooplandbouw waarin met respect voor mensen, dieren en natuur wordt gewerkt.

Lees verder

Zeker zijn van eerlijk werk

Onzeker zijn over je baan. Flexcontracten, reorganisaties en tijdelijk werk. En tegelijkertijd zijn er personeelstekorten in de zorg, onderwijs en de bouw. Te veel mensen zijn niet zeker van werk of kunnen het niet vinden. Je bent al snel te oud, hebt een verkeerde achternaam of niet de goede opleiding. Iedereen verdient een fatsoenlijk inkomen en tijdige bijscholing. De PvdA strijdt voor eerlijk werk en voor goede scholing in elke regio. In samenwerking met onderwijs en werkgevers

Lees verder

Zeker zijn van goede zorg in de buurt

Onzeker zijn of goede zorg bereikbaar is. Of je nu binnen of buiten de stad woont. Als je hulp nodig hebt, moet je die snel kunnen krijgen. De ambulance, brandweer en politie moeten binnen 15 minuten bij je zijn. Het ziekenhuis moet je op tijd kunnen bereiken, marktwerking mag dat niet verpesten. De PvdA vecht voor bereikbare zorg voor iedereen, voor jong en oud.

Lees verder

Zeker zijn van kunst en cultuur voor iedereen

Muziekpodia, theaters, bibliotheken, musea en festivals. Ze dragen bij aan een levendig Zuid-Holland. Daar zetten wij ons graag voor in. Ook hier geldt dat iedereen moet kunnen meedoen. Daarom willen we met gemeenten samenwerken aan een goede spreiding van culturele voorzieningen. Zo houden we deze bereikbaar. We stimuleren een betaalbaar en veelzijdig aanbod. Jong en oud, hoog- en laagopgeleid en mensen van verschillende etnische achtergronden moeten samen cultuur kunnen maken en beleven.

Lees verder

Zeker zijn van ons Provinciebestuur

Onzeker zijn over allerlei zaken: wordt er wel naar je geluisterd? Werkt de provincie zelf wel net zo netjes als we van anderen vragen? Zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld, wordt er geluisterd naar inwoners, bedrijven en organisaties? De PvdA wil dat juist de overheid het goede voorbeeld geeft. Dus ook de provincie. Dat begint met het echt aanpakken van de problemen waar mensen tegenaan lopen.

Lees verder

Zeker zijn van politiek die luistert

Onzeker zijn of je gehoord wordt. Over belangrijke besluiten die je raken. Over wegen, natuur, windmolens. Als je daarover een idee hebt luisteren wij naar je. De mening van inwoners doet ertoe. Iedereen telt. Nieuwe vormen van meedenken worden ingezet, zoals internetenquêtes. Passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen.

Lees verder

Zeker zijn van reizen zonder gedoe

Waar je ook woont, je moet zeker kunnen zijn van goede vervoersvoorzieningen. Je wil een betrouwbare, schone en veilige reis. Bij de PvdA staan fiets en openbaar vervoer op één. Met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar en betaalbaar ov-netwerk. Die maken we klimaatneutraal, voor iedereen betaalbaar en overal in de provincie beschikbaar. En we willen gratis ov voor mensen met de laagste inkomens. Alleen als het echt niet anders kan, nemen we knelpunten weg door het aanleggen van nieuwe wegen. Liever lossen we ze op door te investeren in betere voorzieningen voor de fiets en elektrisch openbaar vervoer. Want daarmee is vervoer ook in de toekomst goed geregeld. En ook dan denken we aan slimme oplossingen als CO2-neutrale wegen en zonnepanelen op geluidsschermen.

Lees verder

Zeker zijn van schoon water

Onzeker zijn of het water wel gezond blijft voor jou en je kinderen. Bedrijven zoals Chemours lozen gifitige stoffen. Dat moet aangepakt worden. Vervuiling moet stoppen en het water in plassen en rivieren zo schoon dat je erin kunt zwemmen. Dat is goed voor mens en dier. Wij willen weidevogels, bomen en bijen behouden.

Lees verder