Standpunten

Zoeken

Sociaal, groen, eerlijk en betaalbaar wonen

Een goed en betaalbaar dak boven je hoofd is niet meer vanzelfsprekend. Als het aan ons ligt, kun jij straks weer gewoon een huis huren of kopen. We geven woningcorporaties de ruimte. We zetten in op duurzaam, energieneutraal en natuurinclusief bouwen. En we pakken uitwassen op de woningmarkt aan.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk en Delfland

Het waterschap Delfland staat voor grote uitdagingen. Wat de PvdA Delfland betreft, moet het waterschap eerlijker en duurzamer. Dus: waterschapsbelasting kwijtschelden voor minima, de (regen)wateropvang moet beter, de biodiversiteit moet behouden worden en schadelijke ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden tegengehouden.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk en economie

Bij de PvdA gaan mens en planeet voor bedrijfswinsten. Het moet gaan om werk waar je voor wilt en van kunt leven. Geen werk om alleen van te overleven. Ons mooie landschap is beperkt en moet beschermd worden. Wij kiezen voor een sociale, groene en eerlijke economie.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk en energie

We hebben groene investeringen nodig. Niet alleen om onze aarde leefbaar en gezond te houden, maar ook om de energierekening te kunnen betalen. Wij gaan energiearmoede tegen en zorgen voor een duurzame energieopwekking.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk en Hollandse Delta

In het waterschap Hollandse Delta zorgen we ervoor dat mensen met een kleine beurs geen waterschapsbelasting hoeven te betalen, dat vervuilers worden aangepakt, dat warmte en afvalstoffen een betere bestemming krijgen en dat burgers gaan meebeslissen in het klimaatvraagstuk.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk en klimaat

We hebben ook meer ruimte voor de natuur en groen nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Private winsten van grote vervuilers hebben geleid tot algemene verarming. We moeten nu aan de slag om onze aarde klimaatbestendig te maken.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk en openbaar vervoer

De fiets en het openbaar vervoer zijn de belangrijkste vervoersmiddelen voor de PvdA. Ze zijn voor veel mensen de enige manier om naar familie, dokter, werk of school te gaan. We zetten in op betaalbare en betere openbaar vervoer verbindingen, fietspaden en looproutes.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk en Rijnland

Het waterschap Rijnland moet eerlijker en klimaatbestendiger. De kwijtscheldingsregeling voor de waterschapsbelastingen blijft ook in het Rijnland behouden. Overtollig regenwater moet worden opgevangen. Je moet veilig kunnen zwemmen. En we moeten snel meer duurzame energie gaan opwekken.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk, diversiteit, cultuur en sport

Kunst, cultuur en sport zorgen ervoor dat je goed in je vel zit en zijn dus van groot belang in ons leven. Sport en beweging zijn gezond én van grote maatschappelijke waarde. Kunst en cultuur zetten je aan het denken, over jezelf, maar ook over de samenleving. Via ons cultureel erfgoed en bibliotheken kunnen we het verhaal van Zuid-Holland vertellen en met elkaar de dialoog aangaan.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk, natuur, landbouw en stikstof

De natuur staat onder druk. Dieren- en plantensoorten sterven uit. Zo vliegen er ruim 80 procent minder vlinders rond dan aan het eind van de 19e eeuw. Ook is het stikstofprobleem nog altijd een knelpunt om voldoende woningen te bouwen. Wij werken aan verandering die goed is voor mens en milieu.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk, openbaar bestuur en financiën

De relatie tussen overheid en burger is de afgelopen jaren ernstig geschaad. Dat moet beter, ook in Zuid-Holland. Te vaak komt het voor dat burgers wel mee willen doen, maar niet weten hoe of zelfs de kans niet krijgen. De PvdA wil meer democratische invloed op het beleid, waarbij we handelen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Lees verder

Sociaal, groen, eerlijk, Schieland en de Krimpenerwaard

Ook in het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard vindt de PvdA dat mensen met een laag inkomen geen waterschapsbelastingen hoeven te betalen. Bij extreme hoosbuien moeten we droge voeten garanderen. Kinderen moeten kunnen zwemmen zonder ziek te worden. En burgers moeten kunnen meepraten over de toekomst van het waterschap.

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?