Sociaal, groen, eerlijk en energie

We hebben groene investeringen nodig. Niet alleen om onze aarde leefbaar en gezond te houden, maar ook om de energierekening te kunnen betalen. Wij gaan energiearmoede tegen en zorgen voor een duurzame energieopwekking.

Onze plannen in het kort:

  • Veel mensen kunnen door de hoge inflatie en enorm stijgende energiekosten steeds niet rondkomen. Met een normaal salaris moet je de energierekening kunnen betalen. We kunnen niet afhankelijk blijven van gas en andere fossiele brandstoffen. We moeten onze aarde leefbaar en gezond houden ook op de lange termijn. Windmolens zijn daarbij nodig.
  • Als Nederland al nieuwe kernenergie gaat opwekken, dan niet in het druk bewoonde Zuid-Holland. Kernenergie is duur, er is nog geen goede oplossing voor het afval. Praten over kernenergie in de dichtst bevolkte provincie van Nederland is onzin. Ook zogenaamde voorstanders menen dat niet echt. Geklets over kernenergie in Zuid-Holland leidt af van de echte oplossingen in de energiecrisis en de klimaatcrisis: energie besparen door te isoleren, en duurzaam opwekken.
  • Daken worden zo veel mogelijk benut voor zonnepanelen. Zonnepanelen op weilanden is een goed alternatief voor slappe bodems waar boeren stoppen.
  • We moeten restwarmte benutten, niet lozen in de lucht of rivieren.
  • De warmtenetten zijn belangrijke infrastructuur en moeten wat ons betreft daarom in publieke handen zijn, net als alle andere nutsvoorzieningen.
  • Een gezond verenigingsleven is onmisbaar voor Zuid-Holland. Door de hoge prijzen staat dat onder druk. We willen daarom dorpshuizen en verenigingsgebouwen helpen bij het isoleren. Zo besparen de verenigingen ook in de toekomst energie en geld. Het is beter voor het klimaat en er gaat minder geld naar Poetin en andere dictators.

Waar ben je naar op zoek?