Sociaal, groen, eerlijk en openbaar vervoer

De fiets en het openbaar vervoer zijn de belangrijkste vervoersmiddelen voor de PvdA. Ze zijn voor veel mensen de enige manier om naar familie, dokter, werk of school te gaan. We zetten in op betaalbare en betere openbaar vervoer verbindingen, fietspaden en looproutes.

Onze plannen in het kort:

  • Openbaar vervoer is een basisrecht, ook ’s avonds en in het weekend. We moeten er voor zorgen dat je ook zonder auto goed en snel op je plek kunt komen, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer. Zo gaan we slimmer om met het milieu en de ruimte in onze volle provincie. En het werkt ook nog eens tegen files. Zo heb je er ook wat aan als je toch met de auto moet, of wil.
  • We willen alle kernen en dorpen levendig houden. Daarom moeten de voorzieningen op peil blijven. Goed openbaar vervoer hoort daarbij. Juist voor de leefbaarheid van alle kernen en dorpen is het heel belangrijk dat de buurtbussen blijven rijden. Goede en betaalbare ov- en fietsverbindingen zorgen ervoor dat mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en simpelweg basisvoorzieningen bereiken, zeker als ze geen rijbewijs of auto hebben.
  • We zijn tegen het aanleggen of verbreden van nieuwe wegen, zoals de Bentwoudlaan. Dat lost het probleem niet langdurig op en is dus zonde van ruimte en geld.
  • De PvdA geeft de fiets en het openbaar vervoer vrij baan. We zijn daarom tegen de aanleg van nieuwe (snel)wegen. We moeten er juist voor zorgen dat je ook zonder auto goed en snel op je plek kunt komen. De kwaliteit van natuur laat in onze provincie al te wensen over. De aanleg van nieuwe snelwegen zou die kwaliteit alleen maar nog meer aantasten.
  • We investeren in veiligere fietspaden, fietssnelwegen en fietsenstallingen bij stations, belangrijke bus-, tram- en metrohaltes en in binnensteden. Drukke fietspaden verbreden we of we leggen een nieuw fietspad aan in de buurt. Zo is de fiets een gezonde aantrekkelijke en duurzame keuze.
  • Goede zorg moet bereikbaar zijn en blijven. Dus moeten ambulances op tijd kunnen komen en moeten huisartsen en ziekenhuizen overal op tijd te bereiken zijn.
  • Het aantal verkeersslachtoffers neemt weer toe. Verkeersveiligheid is van groot belang, zeker als bepaalde plekken een grotere kans hebben op een ongeluk. Vooral voor fietsers is dat gevaarlijk. Ook op provinciale wegen zijn vaak ongelukken. Die plekken moeten we aanpakken. Waar het niet anders kan, moet de maximumsnelheid omlaag.
  • Rotterdam The Hague Airport moet op termijn sluiten en maakt plaats voor een groene woonwijk met 10.000 woningen. De luchthaven mag dienst blijven doen voor noodhulpvoorzieningen zoals de traumahelikopter.
  • Bij Schiphol blijven we hameren op minder overlast van vliegtuigen. Een extra landingsbaan zou de overlast alleen maar vergroten. Dat kunnen we de bewoners van Katwijk, Leiden, Teylingen, Noordwijk, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Roelofarendsveen niet aandoen.
  • Bereikbaarheid is meer dan alleen asfalt voor auto’s. We moeten ervoor zorgen dat je ook zonder auto goed en snel op je plek kunt komen, bijvoorbeeld lopend met de fiets of het openbaar vervoer. Zo gaan we slimmer om met de ruimte in onze volle provincie en het is beter voor jezelf en het milieu. Bovendien werkt het investeren in openbaar vervoer en fietspaden ook nog eens tegen files. Als je dan toch met de auto moet, is het fijn als er weinig files zijn. De investeringen verbeteren tegelijkertijd verkeersveiligheid zodat onze kinderen veilig op straat kunnen spelen en ouderen zich veilig kunnen verplaatsen.

Waar ben je naar op zoek?