Sociaal, groen, eerlijk, diversiteit, cultuur en sport

Kunst, cultuur en sport zorgen ervoor dat je goed in je vel zit en zijn dus van groot belang in ons leven. Sport en beweging zijn gezond én van grote maatschappelijke waarde. Kunst en cultuur zetten je aan het denken, over jezelf, maar ook over de samenleving. Via ons cultureel erfgoed en bibliotheken kunnen we het verhaal van Zuid-Holland vertellen en met elkaar de dialoog aangaan.

Onze plannen in het kort:

  • De PvdA vindt de blijvende inzet op een inclusievere provincie van groot belang, waarbij de grote diversiteit van mensen en groepen in Zuid-Holland een vanzelfsprekendheid is. We gaan discriminatie tegen en we bevorderen de inclusieve samenleving.
  • De PvdA vindt dat culturele voorzieningen en sportvoorzieningen tot de basisvoorzieningen behoren. We zorgen daarom voor een eerlijke spreiding van voorzieningen in de provincie en zorgen dat deze ook in de kleinere kernen aanwezig zijn. Ook in recreatiegebieden kun je sporten.
  • In samenwerking met gemeenten richten we een stimuleringsfonds op voor de bibliotheken in provincie zodat deze open kunnen blijven, waar deze dreigen te verdwijnen.
  • We stimuleren het verenigingsleven in Zuid-Holland. We stellen budget beschikbaar voor kleine investeringen in verenigingen, zoals onderhoud aan het verenigingsgebouw of een bedankdag voor de vrijwilligers.
  • We willen met ons erfgoed zoveel mogelijk verschillende bewoners van Zuid-Holland aanspreken. Naast inclusief moet het erfgoed ook zo veel mogelijk openbaar toegankelijk zijn.

Waar ben je naar op zoek?