Vacatures

  • Vacature Voorzitter en algemeen bestuurslid PvdA Zuid-Holland
  • Vacature Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland

Kandidaatstelling Voorzitter en algemeen bestuurslid PvdA Zuid-Holland

Na de zomer houdt de PvdA Zuid-Holland bestuursverkiezingen. Voorzitter Reshma Roopram is Wethouder in Barendrecht geworden en heeft aangegeven niet door te gaan. Ook heeft het bestuur een extra bestuurslid nodig. Een kleine selectiecommissie gaat aan de slag om een voordracht voor het bestuur te maken. Onmiddellijk na de zomer gaat deze gesprekken voeren om daarna met een voorstel te komen. De kleine selectiecommissie die door de PvdA ZH is ingesteld zal criteria hanteren zoals verwantschap met het sociaal democratisch gedachtengoed, betrokkenheid bij een partij die een moeilijke tijd doormaakt, diversiteit en regionale spreiding.

De bestuursleden houden zich met afdelingscontacten, met opleidingen, conflictbemiddeling, de organisatie van debatten en de ledenvergaderingen, communicatie en campagnes, etc. Van de nieuwe voorzitter mag worden verwacht dat zij of hij creatief kan werken in de inhoudelijke organisatie, leiding kan geven – inhoudelijk en organisatorisch – aan de invulling van de taken zoals hiervoor vermeld waaraan natuurlijk moeten worden toegevoegd de contacten met de landelijke PvdA, de begeleiding van onze fracties in de waterschappen en de Provinciale Staten, waterschap en Statenverkiezingen, die over een jaar weer plaatsvinden.

Door de bank genomen vergt het werk van de voorzitter gemiddeld twee dagdelen per week gedurende het politieke seizoen. Het Algemeen Bestuur vergadert eens in de vier weken maar daar komen natuurlijk dagdelen (gemiddeld één dagdeel per week) bij voor de uitvoering van de bestuurstaken, dat kan per lid verschillen.

Belangstellenden kunnen zich tot 26 augustus 2018 melden via solliciteren@pvdazh.nl. Bij dit adres kan men ook terecht voor meer informatie.

Kandidaatstelling Algemeen Bestuur Waterschap Rivierland (gewest Gelderland)

Gezien de waterschappen niet dezelfde geografische grenzen kennen als de provincies, vallen een aantal waterschapsverkiezingen onder de organisatie van een ander gewest, zoals voor het Waterschap Rivierenland. Voor de inwoners van de gemeenten die binnen dit waterschap vallen is het echter wel mogelijk om zich kandidaat te stellen.

De kandidaatstellingsoproep voor het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland is hier te downloaden.

PvdA-leden die zich kandidaat willen stellen voor het waterschapsbestuur kunnen tot 31 augustus 2018, 12.00 uur een motivatiebrief en CV sturen aan het gewestelijk kantoor, PvdA gewest Gelderland, e-mail: fractie@pvdagelderland.nl.

Verlopen vacatures

Op deze pagina vindt u alle recentelijk verlopen vacatures.