Sociaal, groen, eerlijk en betaalbaar wonen

Een goed en betaalbaar dak boven je hoofd is niet meer vanzelfsprekend. Als het aan ons ligt, kun jij straks weer gewoon een huis huren of kopen. We geven woningcorporaties de ruimte. We zetten in op duurzaam, energieneutraal en natuurinclusief bouwen. En we pakken uitwassen op de woningmarkt aan.

Onze plannen in het kort:

 • Betaalbare woningen zijn er bijna niet. Daarom bouwen we meer:
  • sociale huurwoningen tot de wachttijd maximaal 1 jaar is in elke regio;
  • koopwoningen van maximaal €250.000 en middenhuurwoningen met een maximale huur van €1.000.
 • We kiezen voor duurzaam wonen. Dus:
  • Voor iedereen voldoende groen in de buurt en goed bereikbaar met OV en fiets;
  • Nieuwe woningen moeten goed geïsoleerd zijn. We letten daarbij op het klimaat en de natuur door organische bouwmaterialen te gebruiken.
 • Ook daklozen, arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders hebben een onderkomen nodig. Elke gemeente pakt z’n deel en afschuiven op de buurgemeente is afgelopen.
 • Samen kunnen we de mensen opvangen die hun eigen land moeten ontvluchten, zoals voor oorlog of vervolging. De provincie moet de regie nemen voor de huisvesting van daklozen, vluchtelingen en statushouders in Zuid-Holland. Het vinden van werk en leren hoe het hier werkt is belangrijk daarbij.
 • Veel arbeidsmigranten wonen niet zoals een mens verdient. We zijn voor het splitsen van contracten voor werk en huisvesting zodat mensen niet op straat komen te staan bij ontslag. Ook: bedrijven die alleen maar werk bieden aan arbeidsmigranten en veel groene ruimte innemen zoals distributiecentra, voegen niets toe aan onze provincie. Die krijgen wat ons betreft geen vergunning om te bouwen of uit te breiden.
 • De keuze om eigen inwoners voorrang te geven kan gemaakt worden door de gemeenteraad. Het is goed als de gemeentes weten hoe ze dit kunnen invoeren. Gemeentes moeten ook ruimte bieden aan statushouders en asielzoekers.
 • Recreatiewoningen staan op plekken die niet geschikt zijn om permanent te wonen, vaak slecht bereikbaar en ver van winkels en andere voorzieningen. We moeten vooral snel zorgen voor woningen in steden en dorpen of eventueel aan de rand daarvan. En laten we tijdens vakantie volop genieten van een fijne vakantiewoning bij de natuur.
 • Bij de keuze van bouwlocaties beschermen we bijzondere landschappen. Voor de PvdA is voldoende groen in de buurt en de bereikbaarheid met openbaar vervoer en de fiets het uitgangspunt. Bouwen in steden en dorpen of aan de rand daarvan, kan overwogen worden.
 • Om woningbouw mogelijk te maken schuwen we niet om de regie te nemen.
 • Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en woningen in het middensegment, zeker voor starters. De doorstroming van bijvoorbeeld senioren naar een passende woningen helpt ook om geschikte woningen voor iedereen te krijgen. Wij zijn tegen het geven van geld voor leningen voor dure koopwoningen.

Waar ben je naar op zoek?