Voorkom CO2-uitstoot door veenoxidatie

Door Anne Koning op 3 september 2018

Verbranding (ofwel: oxidatie) van veenweidegebieden zorgt in Nederland voor 7 Megaton CO2-uitstoot per jaar. Deze CO2-uitstoot komt bovenop de methaan-uitstoot van koeienmest. De PvdA vindt dat de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk zou moeten worden verlaagd en heeft daarom samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50+ vragen gesteld aan het college.

Statenlid Anne Koning: “Het is van groot belang om samen met de waterschappen te zorgen voor droge voeten. Dit is hard nodig door de klimaatverandering waar we mee te maken krijgen, die leidt tot droogte en heftige regenbuien in de stad, maar ook juist op het platteland voor problemen zorgt.”

In veenweidegebieden, zoals die in het Groene Hart, wordt de grondwaterstand kustmatig laag gehouden, waardoor het veen oxideert (verbrandt) en CO2 vrijkomt. De waterschappen doen dit voor agrariërs om te voorkomen dat zware landbouwmachines wegzakken en koeien natte voeten krijgen. Een bijkomend probleem is echter dat de grond inklinkt. Door bodemdaling wordt de grond uiteindelijk onbruikbaar voor landbouw.

Voormalig minister Winsemius heeft samen met een aantal maatschappelijke organisaties het ‘Aanvalsplan Veenweide’ opgesteld. Zij stellen dat het voor 1 miljard euro per jaar het mogelijk is om te voorkomen, dat jaarlijks 2 megaton CO2 in de atmosfeer terecht komt door op de helft van al het veengebied van Nederland het grondwaterpeil te verhogen. Deze 1 miljard euro zou dan terecht moeten komen bij de veenboeren voor de aanpassing van hun landbouw. Het zou een veel goedkopere oplossing zijn dan bijvoorbeeld CO2 opslag bij fabrieken en energiecentrales. Het onafhankelijke Centrum voor Landbouw en Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigen dit.

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning