Vragen over de mestfraude bij melkveehouderijen

Door Anne Koning op 8 februari 2018

De PvdA Zuid-Holland heeft samen met de SP vragen gesteld over fosfaatfraude (mest) bij melkveehouderijen. In januari bleek dat er bij een gerichte steekproef door de NVWA bij de helft van de gecontroleerde bedrijven gefraudeerd is met de registratie van kalfjes. Zo konden koeien op papier voor minder fosfaatproductie meetellen.

Met minister Schouten vinden de Statenfracties van de PvdA en de SP deze ontwikkeling onacceptabel en onaanvaardbaar. Het betekent niet alleen een aanzienlijk gevaar voor de volksgezondheid en het fysieke milieu, maar ook voor de solidariteit tussen boeren onderling. Veel boeren doen immers hun uiterste best om aan de fosfaatregels te voldoen en vooral biologische boeren worden vaak zwaar belast door deze regels.

Woordvoerder Anne Koning: “Wij willen weten of de gedeputeerde op de hoogte is van deze fraude. En ook of de gedeputeerde het eens met de minister, en de fracties van PvdA en de SP dat deze ontwikkeling onacceptabel en onaanvaardbaar is.”

De PvdA en de SP hopen dat de gedeputeerde bereid is om namens de Provincie Zuid-Holland bij de minister erop aan te dringen deze vorm van fraude voortvarend aan te pakken en de minister alle ondersteuning te geven die de Provincie Zuid-Holland hierin kan geven.

Koning wil dat Weber uitzoekt hoeveel bedrijven in Zuid-Holland betrokken zijn bij deze fraude. “Wat de PvdA Zuid-Holland betreft verdienen bedrijven die gefraudeerd hebben geen subsidie van de provincie voor bijvoorbeeld natuurbeheer. Maar daarvoor moeten we eerst weten of er in Zuid-Holland frauderende bedrijven blijken te zijn. We gaan er vanuit dat GS ons op de hoogte kan en wil blijven houden. Zo komen we achter de gevolgen en de maatregelen in Zuid-Holland. En dat allemaal om de bedreigingen van te veel mest op natuur en volksgezondheid te beperken”.

Zie hier de vragen zoals ze zijn gesteld:

  1. Is de gedeputeerde op de hoogte van deze fraude?
  1. Is de gedeputeerde het eens met de minister, de PvdA en de SP dat deze ontwikkeling onacceptabel en onaanvaardbaar is?
  1. Is de gedeputeerde bereid om namens de Provincie Zuid-Holland er bij de minister op aan te dringen deze vorm van fraude voortvarend aan te pakken?
  1. Is de gedeputeerde bereid om de minister alle ondersteuning te geven, die de Provincie Zuid-Holland hierin kan geven?
  1. Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel bedrijven in Zuid-Holland betrokken zijn bij deze fraude?
    a) Zo nee, is de gedeputeerde bereid dit te onderzoeken?
  1. Kan de gedeputeerde Provinciale Staten op de hoogte houden van de gevolgen en maatregelen welke de Provincie Zuid-Holland kan en moet nemen om aan deze bedreiging van de volksgezondheid het hoofd te bieden?
  1. Kan de gedeputeerde Provinciale Staten op de hoogte houden van de gevolgen en maatregelen welke de Provincie Zuid-Holland kan en moet nemen om aan deze bedreiging van deze fosfaatfraude voor natuur en milieu het hoofd te bieden?
  1. Is de gedeputeerde bereid om Provinciale Staten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond deze fraude?

 

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning