Inspirerende PvdA-excursie in het Groene Hart

21 augustus 2018

Net begonnen aan zijn derde periode als wethouder, zit Guus Elkhuizen vol energie als hij aan de PvdA vertelt over de ontwikkelingen in zijn gemeente Nieuwkoop met bijna 30.000 inwoners. In hotel De Watergeus, aan de voet van de uitgestrekt plassen, worden we ontvangen met koffie en gebak. Voor we de praktijk bekijken, eerst de uitleg.

De gemeentesecretaris Govard Slooters blikt terug aan de hand van foto’s en kaarten. We zien een luchtfoto van het gebied Roerdomp, een vuilstortplaats met afval uit Leiden en een groot caravanpark. Tien jaar later is een gasvrij wijkje ontwikkeld met vleermuisvriendelijke straatlantaarns met LED-verlichting. Een kijkje in een modelwoning geeft inzicht in de warme-koude opslag die ruim 100 meter de bodem in gaat. Dankzij de dure woningen lukt het de verliezen op de grondexploitatie terug te brengen naar 18 in plaats van 30 miljoen euro.

Glas gesaneerd voor natuur
Bij de Noordse Buurt is een groot glastuinbouwgebied van 130 hectare tien jaar na vaststellen van het plan getransformeerd voor natuurdoelen. Omdat er veel water onttrokken werd en het gebied erg verouderd was, wilde de Provincie de tuinders onteigenen. De wethouder begon te onderhandelen, zodat op een tuinder na het gebied gesaneerd kon worden. Ruimte voor natuurontwikkeling en wellicht een zonnepanelenpark. Inwoners is gevraagd met goede ideeën te komen die getoetst worden.

Vertrouwen in lokale democratie
Centrale boodschap is dat Nieuwkoop erkend en gehoord wil worden door ambtenaren en bestuurders van de Provincie Zuid-Holland. Vooruitstrevend op gebied van energietransitie, met ook sociale woningbouw gasvrij.

Ook zoekt de gemeente een evenwicht tussen natuurbehoud en ontwikkeling, met Natuurmonumenten als sterke partij en de wens om het veenweidelandschap in stand te houden met extensieve agrarische activiteiten. Koeien in het landschap geven een mooi plaatje, maar de milieudoelststellingen moeten ook gehaald worden. Het gemeentebestuur dreigde de bestaande drie corporaties te passeren bij een nieuwbouwproject als ze het uitgangspunt van gasvrij niet zouden ondersteunen. En dat hielp. Met een ton lukte het ook om deze wijk op alternatieven voor gas te ontsluiten. Nieuwkoop realiseert de komende tijd in het kader van Natuur  Netwerk Nederland honderden hectares nieuwe natuur, die ook toegankelijk is.

Nieuwkoop is een groeigemeente
Voor de leefbaarheid van de 13 kernen die Nieuwkoop rijk is, is het belangrijk dat er ook de komende jaren gebouwd kan blijven worden. Goed voor de voorzieningen, jeugd voor de scholen en de economische activiteiten. Dus zet het gebied niet op slot. Het Groene Hart is belangrijk om ook bij de Statenverkiezingen aandacht voor te hebben. Spreek je als partij uit! Er zitten hier ook kiezers. En een oproep om politiek en ambtelijk Nieuwkoop niet te vergeten en in gesprek te gaan met bestuurders in plaats van bovenaf op te leggen, aldus wethouder Elkhuizen, die wel positief was over de inspanningen van de gedeputeerde om natuurontwikkeling mogelijk te maken.

Sociale opgave
Qua integratie draagt de gemeente ook haar steentje bij met 140 statushouders. Deze opgave komt bovenop de 66 extra sociale huurwoningen die gebouwd worden. Een medewerker van Soedanese afkomst is een spin in het web en spreekt Arabisch en diverse dialecten. Naveed, een man die drie jaar geleden uit Pakistan via omzwervingen in Nieuwkoop terecht kwam, kreeg snel werk bij een rietdekker. Hij doet mee aan het natuurbeheer. Via kookavonden zamelde hij geld in en strikte voor een benefietavond de wethouder en burgemeester. Met de 8000 euro opbrengst kan het schooltje in zijn geboortestad opgeknapt worden. Mede dankzij zijn sociale activiteiten spreekt hij goed Nederlands en is een positief voorbeeld voor anderen.

Een geslaagde dag en mooie input voor het verkiezingsprogramma.

Matthijs van Muijen

Excursie Groene Hart

Excursie Groene Hart