Inzet tijdens begroting op Wonen, Werken en Leven

Door Anne Koning op 14 november 2018

Tijdens de behandeling van de begroting op 14 november 2018 heeft de PvdA-fractie onder leiding van kersverse fractievoorzitter en lijsttrekker Anne Koning sterk ingezet op Wonen, Werken en Gezond Leven in Zuid-Holland, in lijn met de koers voor de verkiezingen.

Wonen
Niemand verdient het om onzeker te zijn over zijn huis. Helaas zijn er momenteel te weinig betaalbare woningen en is er sprake van woningnood. Uit de Woonmonitor 2018 blijkt dat er naast de Rotterdamse regio ook in de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland een tekort is aan sociale huurwoningen. De PvdA-fractie stelt daarom voor om jaarlijks twee miljoen euro te reserveren voor extra maatregelen, zodat ook in de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland meer sociale huurwoningen bijgebouwd kunnen worden. Gedeputeerde Bom-Lemstra herkende de wens om ook in andere regio’s bij te dragen aan voldoende betaalbare woningen. Zij werkt eerst plannen uit en komt daarna met voorstellen voor een provinciale financiële bijdrage.

Werken
De PvdA vindt het belangrijk dat mensen zeker kunnen zijn van werk. Om ervoor te zorgen dat veel meer mensen aan het werk kunnen, is het van belang dat werknemers een goede opleiding kunnen krijgen om de banen te kunnen uitvoeren die op de arbeidsmarkt gevraagd worden. Uit onderzoek is gebleken dat de provincie Zuid-Holland daar op dit moment nog veel aan moet doen. Er zijn in Zuid-Holland namelijk veel mensen die graag willen werken, maar die buiten het arbeidsproces staan. Tegelijkertijd zijn er ook veel bedrijven met juist een tekort aan gekwalificeerd personeel. De PvdA wil er daarom voor zorgen dat bedrijven, scholen en overheden er samen aan werken om onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en vindt dat hier nu alvast 1 miljoen aan uitgegeven zou moeten worden. Dit amendement (mede ingediend door CDA, GroenLinks, D66 en 50Plus) is aangenomen. Het miljoen dient om zo snel mogelijk een aanpak van bedrijven, onderwijs en overheden te starten. Een miljoen zal niet genoeg zijn. Bij de voorjaarsnota 2019 kunnen overige middelen worden georganiseerd. Lees hier de volledige tekst van het amendement.

Leven
Ook vindt de PvdA het van belang dat inwoners van Zuid-Holland kunnen leven in een gezonde, veilige leefomgeving, met een schone lucht, schoon water en minder geluidsoverlast. De PvdA stelde daarom samen met GroenLinks, 50Plus en SGP/CU voor om 5 miljoen reserveren voor extra maatregelen. Voor minder vervuiling en meer kunnen genieten van de natuur, in een schone lucht. Uiteindelijk is besloten dat de provincie uitdraagt dat zij taken heeft op het gebied van publieke gezondheid, en daarvoor een ambitiedocument gaat opstellen. Bij de voorjaarsnota 2019 worden vervolgens de financiële middelen georganiseerd. Ook op dit vlak gaat de provincie verschil maken.

Daarnaast heeft de PvdA meerdere voorstellen met anderen ingediend en gesteund. Zo steunen we bijen-projecten, geven we financiële steun voor de voedselbank, fietspaden en het digitaliseren van vergunningen zodat iedereen zelf kan zien wat er wordt uitgestoten of geloosd door bedrijven.

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning