Zeker zijn van ‘Schone Lucht’ ook in Zuid-Holland

Door Willem Minderhout op 25 september 2019

We weten dat de luchtkwaliteit nog steeds te wensen overlaat zeker in onze provincie Zuid-Holland. De ambitie van dit Kabinet om te werken aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit ondersteunen wij dan ook van harte. Want de gezondheidsschade die de vervuilde lucht aanricht is enorm. Namens de PvdA heb ik aan GS schriftelijke vragen gesteld over het Schone Lucht akkoord.

Het Rijk gaat een maatregelenpakket presenteren in het Schone Lucht Akkoord dat samen met gemeenten en provincie wordt opgesteld en dit jaar nog wordt gesloten.

“Wij willen graag dat ook de provincie zich schaart bij de koplopers. GS is ook betrokken maar kan mogelijk door een tijdsklem (door o.m. de late start van dit college) niet op tijd aanhaken; en dat willen we graag versnellen.”

Daarnaast willen we in het Schone Lucht Akkoord aandacht vragen voor mensen die in de meest vervuilde gebieden wonen (vaak in wijken in de grote steden met veel sociale woningbouw.) Deze inwoners kunnen vaak niet makkelijk verhuizen en wonen dan langere tijd in de slechte lucht. Dat moet anders en liefst op korte termijn.      

Daarnaast blijft de PvdA zich inzetten voor een gezonde leefomgeving bv door gezonde fietsroutes (niet langs autowegen), zero emissie brandstoffen en OV. Ook op het terrein van het aanscherpen van de vergunningverlening en strenger handhaving is winst te behalen.

 

 

 

 

 

 

© Foto: Luchtkwaliteit langs wegen (NSL)

 

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout