30 juni 2017

Rotterdam The Hague Airport

De laatste Provinciale Statenvergadering voor het zomerreces heb ik het woord gevoerd over het Statenvoorstel: ‘Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport’ aan demissionair staatssecretaris Dijksma. Voor de PvdA is het belangrijk dat klachten van omwonenden serieus worden genomen en dat er niet wordt getornd aan de geluidsruimte.

Staatssecretaris Dijksma had de provincie gevraagd om namens de bestuurlijke regiegroep Rotterdam The Hague, provincie Zuid-Holland en de steden Rotterdam Schiedam en Lansingerland een advies te geven over de uitbreidingsplannen na RTHA. Onder leiding van Joost Schrijnen is er toen een verkennend onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er alleen draagvlak is voor groei binnen de
afgesproken en geldende geluidsruimte.

Een aantal bewoners van Lansingerland, Rotterdam en Schiedam hebben zich tijdens de hoorzitting over dit onderwerp negatief uitgelaten over: geluidsoverlast, veiligheid, co2-uitstoot fijnstof en ultrafijnstof. De gevolgen van nabij en in sommige gevallen zeer nabij het vliegveld wonen, leidt tot vragen over het leefklimaat en gezondheid. De PvdA begrijpt deze zorgen. Goede afspraken en strenge handhaving is nodig.

In het debat heb ik daarom gepleit voor een strengere regie en handhaving op aanvliegroutes, geluidsruimte, uitstoot van schadelijke stoffen, beperking van nachtvluchten, betere klachtenafhandeling van DCMR, het in het leven van een ombudsman om wanneer dit nodig is te bemiddelen. Daarnaast ziet de PvdA Zuid-Holland ook een regionale rol voor het vliegveld weggelegd als werkgever, stagebedrijf en aanjager van het florerende toerisme in Rotterdam en als maatschappelijk organisatie die ruimte biedt aan de traumahelikopters en politie helikopters voor de hele regio.

Gedeputeerde Bom heeft toegezegd met een plan van aanpak te komen waarin deze en andere aanbevelingspunten verder worden uitgewerkt. Wij wachten dit af en zullen het dossier kritisch blijven volgen.