Wippolderlaan: PvdA vraagt aandacht voor inspraak, natuur en de fiets

Door Anne Koning op 17 december 2018

De Wippolderlaan is één van de drukste provinciale wegen in de Randstad. In de toekomst wordt nog veel meer verkeer verwacht, waardoor er nu plannen liggen om de weg uit te breiden. Deze aanpassing heeft gevolgen voor omwonenden en voor de Zwethzone (natuur/recreatiegebied). De PvdA ziet dat de voorgestelde weg beter is dan de vorige uitwerking (de Bestemmingsplan-variant). Wel zijn er nog een paar zaken die om aandacht vragen. Bij de Provinciale Statenvergadering van 19 december 2018 wordt aandacht gevraagd voor de Zwethzone, geluid/zicht en de fietsverbinding. © Foto: Willem Minderhout

Op dit moment ligt de ‘Wippoldervariant’ voor. In deze variant wordt al meer rekening gehouden met de Zwethzone. De bewoners zijn gelukkig al deels betrokken bij het proces. Helaas werden betrokkenen niet altijd even goed ingelicht, vertelden ze. De PvdA prijst de gedeputeerden voor het betrekken van bewoners en bedrijven, maar hoopt dat zij in de toekomst ook als er keuzes gemaakt moeten worden zich betrokken weten. De inbreng van burgers is namelijk essentieel en wordt nog veel belangrijker met de nieuwe Omgevingswet. Een aantal zaken die de fractie verder aanstipt:

De natuur van de Zwethzone
De Zwethzone is een recreatiegebied langs het water de Zweth. Het is een relatief nieuw ingericht gebied met nieuwe natuur. In het huidige voorstel zou echter ruim 1 hectare van het recreatiegebied alweer verdwijnen. De PvdA vindt dat zonde: het gebied is van groot belang voor omwonenden en bedrijven. Bovendien is het niet de bedoeling dat de komende tijd af en toe ‘een beetje’ van Midden-Delfland wordt ‘afgesnoept’: de natuur moet behouden blijven, zeker in dit bijzonder provinciaal landschap. Gedeputeerde Staten willen het gebiedje beter inrichten als compensatie. De fractie wil liever dat de verloren ruimte elders in Midden-Delfland gecompenseerd wordt. Compensatie in ruimte in plaats van kwaliteit. Gelukkig heeft gedeputeerde Vermeulen toegezegd dat het gebied dat verdwijnt voor de wegaanleg zo klein mogelijk zal zijn.

Geluid en zicht
Meer autorijstroken, meer auto’s zorgen automatisch ook voor meer geluid. Zeker bij het verhoogde deel van de Wippolderlaan (een viaduct). Dat is vervelend voor omwonenden, maar ook voor de ondernemers in de recreatieve sfeer: de nieuwe variant gaat volgens hen grote negatieve effecten hebben op de bedrijfsvoering. De PvdA doet daarom het voorstel dat (de verkenning naar) plaatsing van geluids- en zichtschermen moeten worden opgenomen in het plan, om zo ondernemers en omwonenden tegemoet te komen en te zorgen voor zo min mogelijk kwaliteitsvermindering.

De fiets
Tot slot wil de PvdA aandacht vragen voor de fietsers in het gebied. Er lopen namelijk ook fietsroutes in het gebied. En bij een andere, bredere weg, moeten fietsers nog steeds vanuit Wateringen naar Midden-Delfland kunnen bijvoorbeeld. De voorgestelde Wippoldervariant moet nog uitgewerkt worden, onder andere op dit aspect De PvdA vindt juist in deze tijd de fiets een belangrijk vervoersmiddel, dat eigenlijk meer aandacht zou moeten krijgen en vraagt daarom om oplossingen voor de fietsroutes in het gebied.

Update
Bij de Provinciale Statenvergadering van 19 december heeft gedeputeerde Floor Vermeulen naar aanleiding van een amendement van de PvdA toegezegd dat de nadere invulling van de maatregelen gericht op het verminderen van   geluid- en lichthinder en de inpassing/impact op de Zwethzone in samenspraak met bewoners, ondernemers en gebruikers wordt vormgegeven: participatie krijgt een plek in het besluit.

 

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning