27 mei 2015

PvdA Zuid-Holland gematigd positief over nieuw coalitieakkoord

Vandaag presenteerden de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en SP haar plannen voor de komende vier jaar. De PvdA is gematigd positief over de inhoud van het coalitieakkoord ‘Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker’en heeft daarom ingestemd met de benoeming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. PvdA fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘Uit het akkoord spreekt ambitie ten aanzien van thema’s die voor de PvdA belangrijk zijn, zoals aandacht voor groene energie, voor de verduurzaming van de landbouw, voor stimuleren van werkgelegenheid en voor het verbeteren van de bereikbaarheid door te investeren in openbaar vervoer en de fiets’.

Een gemiste kans vindt de PvdA het dat er in het akkoord geen tariefverlaging of tenminste tariefbevriezing voor het openbaar vervoer is opgenomen. Hillebrand: ‘Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren alleen maar duurder en duurder geworden. Het voornemen uit het akkoord dat de prijzen in het openbaar vervoer met niet meer stijgen dan de inflatie, vinden wij erg mager, zeker ook gezien het feit dat de kosten voor automobilisten wel worden verlaagd met tien miljoen’.

Betreuringswaardig vindt de PvdA het dat de coalitie ten aanzien van Groenservice Zuid-Holland en de subsidies aan maatschappelijke organisaties weer terugvalt op haar oudewetse ‘kerntakendenken’. Maatschappelijke relevante organisaties worden wegbezuinigd zonder na te denken over wat de consequenties zijn van het wegvallen van deze organisaties.

De komende maand wordt het coalitieakkoord in de vakcommissies verder besproken. De PvdA zal dan vanuit een positief kritische houding nader van gedachten wisselen over de voorstellen van het nieuwe college.