Bespreking geluidsschermen A4 komt er dankzij de PvdA

Door Anne Koning op 10 september 2018

Bijna zou er niet gesproken worden in de provincie over een geluidsvoorziening bij de A4 bij Voorschoten. Gelukkig is het voorstel van PvdA-Statenlid Anne Koning in de commissievergadering van 5 september gesteund.

In mei dit jaar kwam het actiecomité Stop geluidsoverlast A4 naar het Provinciehuis  om te vragen of hun brief nog beantwoord zou worden. Zij vroegen in een brief van november 2017 om de beloofde geluidsvoorziening aan te leggen. Bewoners van Voorschoten en recreanten in Vlietland rekenen daarop.

Diezelfde maand nog stelde Statenlid Anne Koning voor om dit onderwerp in september te bespreken. Het onderwerp werd desondanks niet op de agenda van 5 september gezet om te bespreken, maar om “ter kennisname af te doen”. Dat wil zeggen dat na de informatie van Gedeputeerde Staten (GS) er niet over gesproken zou worden. De gedeputeerden schreven dat de 300.000 euro voor een natuurimpuls bij de Meeslouwersplas en Vlietland nog wordt uitgewerkt.

De PvdA vindt dat wanneer je belooft iets te bespreken, dit ook moet gebeuren. Misschien willen we als politici ook wel meer doen dan de GS uitwerkt. Het is al zeker dat er meer geluidsoverlast is gekomen voor de inwoners van Voorschoten en de recreanten in het gebied en dat is te betreuren.

De agenda van de commissievergadering van 5 september kwam dus als een verassing. Er was bovendien niet gevraagd aan het actiecomité wat zij ervan vinden als er niet over gesproken zou worden. Zo hoor je niet met bewoners om te gaan, vindt de PvdA.

De PvdA heeft daarom voorgesteld dit onderwerp een andere maand te bespreken. Woensdag kwam het actiecomité dat zelf ook vragen. Gelukkig bleek er brede steun te zijn. Helaas is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren. De PvdA zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Anne Koning

Anne Koning

”De provincie moet wat mij betreft bijdragen aan een goed leven; dus werk, gezonde leefomstandigheden en plekken om te ontspannen in ons drukbevolkte deel van de wereld. Groen,  rust en de ruimte krijgt voor mij voorrang in Zuid-Holland.” Anne Koning woont in Delft en heeft Bosbouw (Universiteit Wageningen) en Stedelijke Gebiedsontwikkeling (Erasmus Universiteit) gestudeerd. Ze is werkzaam in de

Meer over Anne Koning