25 juni 2015

PvdA: Zet nieuwe technieken in om luchtkwaliteit te verbeteren

De PvdA wil dat de provincie nieuwe technieken voor fijnstofreductie inzet om luchtvervuiling in Zuid-Holland tegen te gaan. Ze heeft het college van Gedeputeerde Staten daarom gevraagd of ze bereid is dit soort experimenten te financieren. Aanleiding voor de schiftelijke vragen is een gesprek dat de fractie onlangs had tijdens een PvdA bijeenkomst in Hendrik Ido Ambacht met Bob Ursem, een Delftse wetenschapper. Ursem heeft een techniek ontwikkeld om fijnstof af te vangen: de ‘fijnstofmagneet techniek’. Woordvoerder Willem Minderhout: ‘In tegenstelling tot andere delen van het land, neemt de luchtvervuiling in onze provincie nog steeds toe. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, en is bovendien een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Door ruimte te bieden aan innovatieve experimenten als de ‘fijnstofmagneet’ techniek, kan de luchtkwaliteit in onze provincie niet alleen verbeteren, maar wordt ook het innovatieve karakter van onze provincie versterkt’.

De fijnstofmagneet techniek heeft zich al geruime tijd in de praktijk bewezen. In 2009 won Ursem de Intertraffic Innovation Award met een proefopstelling van zijn toegepaste technologie in de Thomassentunnel in Europoort. Momenteel begint de ‘fijnstofmagneet’ langzaam maar zeker terrein te winnen als techniek om stallen en parkeergarages fijnstofvrij te maken. Volgens Ursem is zijn techniek zeer breed toepasbaar. Zelfs het (ultra) fijn stofvrij maken van Rotterdam The Hague Airport is volgens Ursem in theorie en praktijk haalbaar.

Gelukkig heeft het nieuwe college van GS ook hoge ambities om de luchtkwaliteit te verbeteren. Er is, in samenwerking met andere overheden, een nieuw provinciaal actieprogramma luchtkwaliteit in het vooruitzicht gesteld. De problematiek van de luchtkwaliteit rond vliegvelden en snelwegen in stedelijke omgeving worden met name genoemd. De PvdA denkt graag met GS mee om van deze beleidsambities een succes te maken.