29 oktober 2015

PvdA: Vluchtelingen in Zuid-Holland warmhartig ontvangen

Tijdens de commissie Ruimte en Leefomgeving hebben verschillende partijen hun zorgen uitgesproken over het vluchtelingenvraagstuk. De PvdA wil vluchtelingen in Zuid-Holland ruim- en warmhartig ontvangen en vindt dat de provincie in 2016 geld moet vrijmaken om gemeenten en eventueel ook andere partijen de helpende hand te bieden om huisvesting voor vluchtelingen te realiseren.

Door de grote stroom van vluchtelingen in de afgelopen maanden en de achterstand die veel gemeenten hebben opgebouwd bij het toewijzen van sociale woningen aan statushouders, is de druk op de markt voor sociale huurwoningen enorm toegenomen. Omdat het bouwen van nieuwe woningen en het renoveren en transformeren van vastgoed mogelijk nog wel enkele maanden dan wel jaren zal duren, neemt de noodzaak tot het ontwikkelen van tijdelijke woningen, van een menswaardige kwaliteit, toe. Tegelijkertijd is er onrust onder bewoners, is er vraag bij gemeenten naar mogelijkheden voor het inrichten van kleinere opvanglocaties, is er afstemming nodig tussen gemeenten voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over onze provincie. PvdA woordvoerder Naomie Matil: ‘We zijn zeer te spreken over de inspanningen van de Commissaris van de Koning en gedeputeerde, maar denken dat gemeenten deze uitdagingen realistisch gezien, niet zonder extra middelen van mede de provincie kunnen oplossen’.

Naast de oproep voor het huisvesting op de korte en langere termijn, kaartte de PvdA ook de veiligheid in de AZC’s aan. De partij vroeg daarbij met name aandacht voor vluchtelingen die zich door hun geloof of geaardheid niet veilig voelen in de AZC’s.