6 maart 2015

PvdA lijsttrekker Ron Hillebrand: Belemmeringen wegnemen en voorlopers de ruimte geven

Afgelopen dinsdag 3 maart organiseerde LTO Noord, een belangenorganisatie voor de Land- en tuinbouw het AGRO verkiezingsdebat in ’t Manneke te Berkel en Rodenrijs. Aan de hand van verschillende stellingen werd intensief gediscussieerd en op de PVV en de SP na waren alle partijen present. Namens de PvdA voerde Ron Hillebrand het woord.

Sprekend over het mogelijk toepassen van bovenwettelijke maatregelen in de provincie was onze lijsttrekker Ron Hillebrand, klip en klaar: “Het is heel belangrijk om de belemmeringen voor de voorlopers in de land- en tuinbouw weg te nemen en om hen de ruimte te geven om op een innovatieve en duurzame manier te produceren. De rest volgt dan vanzelf of haakt af en is extra regelgeving niet nodig.” In dit kader wees hij ook op Lansingerland, dat een belangrijk tuinbouwgebied heeft met bedrijven die aan de top van de wereld meedraaien. “Als die bedrijven naast hun geothermiebron een windmolen willen neerzetten om daarmee nog duurzamer en milieuvriendelijker te produceren en als regelgeving dit belemmert, dan moeten we kijken hoe we die regelgeving aan kunnen passen” zo zei Ron Hillebrand. Over de natuurdoelen en de Europese regelgeving die daarvoor is gesteld gaf hij aan dat die natuurlijk moeten worden nageleefd, omdat we die met elkaar zo hebben afgesproken.

Verder kwamen nog aan de orde onderwerpen als zoet/zoutwater, verkoop van provinciale gronden aan de boeren en de overlast door weidevogels en natuurlijk de vraag of de koeien in de wei moeten.

Gerard Bovens
Fractievoorzitter Lansingerland