Nog meer woningbouw Krimpenerwaard zet Groene Hart onder druk

19 december 2018

Het beleid van de provincie is gericht op het zoveel mogelijk openhouden van de Krimpenerwaard als onderdeel van het Groene Hart. Dat is ook de reden waarom de woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard, waarin een woningbouwopgave van 3000 woningen staat, nog niet door de provincie is goedgekeurd. 1800 woningen zijn voldoende om in de eigen woningbehoefte te voorzien. © Foto: Willem Minderhout

Nu de gemeenteraad van Krimpenerwaard akkoord is gegaan met een extra inspanning voor nog eens 7000 woningen – waarvoor 200 hectare van het buitengebied nodig is – komt dit deel van het Groene Hart nog meer onder druk te staan.

De extra woningen zijn door Krimpenerwaard gekoppeld aan een lobby voor een brug tussen Krimpen aan de Lek en Ridderkerk. Die extra brug zal een aanzuigende werking hebben en leiden tot meer verkeer in de polder. Het ecologisch belang van de Krimpenerwaard komt daarmee onder druk te staan. Natuur- en milieuorganisaties hebben hierover ook hun zorgen uitgesproken.

De PvdA begrijpt niet waarom de lobby voor een extra oeververbinding is gekoppeld aan de bouw van duizenden extra woningen. En waarom is niet gekozen voor optimalisatie van de bestaande oeververbindingen in combinatie met een aantrekkelijke fietsroute en goed openbaar vervoer?

Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, omdat volgens ons het belang van de waarde van het Groene Hart hiermee wordt losgelaten.