14 oktober 2014

PvdA kiest voor eerlijke en duurzame provincie

In het programma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 zet de PvdA in op meer en eerlijke banen, duurzaamheid en beter openbaar vervoer.

De PvdA ziet kansen in de Zuid-Hollandse economie voor iedereen om mee te kunnen doen en te profiteren van de economische kracht van Zuid-Holland. De provincie kan de economie versterken door partijen bij elkaar te brengen en subsidies verstrekken en investeren waar dat voor meer werk zorgt. Zo zorgt de provincie voor banengroei. Door schoonmakers, beveiligers, chauffeurs en cateringpersoneel weer zelf in dienst te nemen, geeft de provincie daarbij aan dat eerlijke arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn.

Naast het stimuleren van de werkgelegenheid speelt de provincie ook een belangrijke rol op het gebied van bereikbaarheid en vervoer. De PvdA vindt dat de komende jaren de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeterd moet worden. Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, pleit de PvdA daarnaast voor een Deltaplan Fiets: op OV-knooppunten dienen voldoende fietsenstallingen te zijn.

Tot slot staat de PvdA de komende periode voor duurzaamheid. Zuid-Holland dient over te stappen op groene energie, de land- en tuinbouw wordt duurzaam en er wordt een begin gemaakt met het creëren van een robuust natuurnetwerk. Door te investeren in natuur komt er meer gelegenheid om te wandelen, fietsen en recreëren.
Verkiezingsprogramma PvdA Zuid-Holland.doc