21 april 2017

PvdA en SGP&ChristenUnie ontstemd en geschrokken van jaarrekening Zuid-Holland

De fracties van PvdA en SGP&ChristenUnie hebben ontstemd en met grote schrik kennis genomen van het resultaat van de jaarrekening 2016 van de provincie Zuid-Holland. Het overschot dat Gedeputeerde Staten presenteren bedraagt 35 miljoen euro. In voorgaande jaren leidden overschotten van vergelijkbare omvang tot forse kritiek in Provinciale Staten en moest het college van Gedeputeerde Staten beterschap beloven. Omdat eind 2016 al een overschot werd verwacht, is 11,5 miljoen voordeel al verwerkt. Het overschot 2016 is dus niet 35 maar zelfs 46,5 miljoen! De inkomsten van de provincie werden opnieuw veel te laag ingeschat en er zijn tientallen miljoenen minder uitgegeven, bijv. voor bereikbaarheid en natuur. Dat Gedeputeerde Staten in een persbericht bij de jaarrekening stellen dat de uitvoering van het coalitieakkoord op koers ligt, is bij de fracties van PvdA en SGP&ChristenUnie dan ook slecht gevallen.

Ron Hillebrand (PvdA): “Wij besloten in 2015 als oppositiepartij om toch het hoofdlijnenakkoord en het college te steunen. We deden dit omdat wij veel van de ambities van de coalitie delen. In het coalitieakkoord werd, na weken onderhandelen, afgesproken om elk jaar 31,8 miljoen uit te trekken voor nieuw noodzakelijk beleid. Als de provincie vervolgens elk jaar ongeveer hetzelfde bedrag overhoudt op zijn begroting en in 2016 nog veel meer dan dat, dan mogen de gedeputeerden mij uitleggen waarom men denkt op koers te liggen met de uitvoering van het coalitieakkoord. In mijn fractie leeft al langer het gevoel dat in dit college te weinig ambitie en daadkracht toont. De cijfers in de jaarrekening laten zien dat de werkelijkheid nog schrikbarender is dan wat wij reeds dachten.”

Chris Schaapman (SGP&ChristenUnie): “Onze fractie pleit al een paar jaar voor het op orde brengen van het financieel beleid door het terugdringen van de grote jaarlijkse overschotten. In december steunden wij het besluit om versneld 38 miljoen uit te trekken voor extra investeringen in een slimme schone en sterke provincie. De plannen daarvoor moeten wij nog ontvangen. Dit betekent dat de meeste nieuwe uitgaven pas in 2018 gedaan kunnen worden. Het college zit dan inmiddels in zijn laatste jaar. Nu komt daar opnieuw een overschot van tientallen miljoenen bovenop. Het college heeft dus heel wat uit te leggen en zal echt heel snel orde op zaken moeten stellen. Het College is daar blijkens het zonnige persbericht geenszins van doordrongen.”