23 februari 2017

Provinciale Staten akkoord herindeling Hoeksche Waard

De provincie Zuid-Holland is akkoord gegaan met de herindeling van de Hoeksche Waard. Tijdens een drukbezochte vergadering besloot Provinciale Staten gisteren in grote meerderheid het voorstel van GS te steunen. Woordvoerder Naomie Matil: ‘Een robuuste samenwerkingsvorm versterkt de uitvoeringskracht en zal daarmee juist de kwetsbare bewoners van de Hoeksche Waard beter kunnen ondersteunen’. Met het besluit van Provinciale Staten kunnen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nu samen met gemeenten en provincie aan de slag gaan om de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zo goed mogelijk vorm te geven.

Zie hieronder de spraaktekst van Naomie Matil.

 

Voorzitter,

Zuid-Holland is gebaat bij bestuurskrachtige gemeenten en goed samenwerkende regio’s. Sterke gemeenten en goed samenwerkende regio’s zijn cruciaal voor de economische, sociale, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de provincie als geheel en daarmee dus ook voor de kansen van burgers om in hun wensen en behoeften te voorzien.

De toenemende vergrijzing van de dorpen in de Hoekse Waard, en daarmee ook de vergrote vraag aan goede zorg, die vanwege de decentralisaties bij de gemeente ligt, maken het belang van een bestuurskrachtige gemeente nog groter. Dit blijkt ook duidelijk uit de brief van de zorgaanbieder Welzijn Hoekse Waard. Maar ook geschikte en betaalbare woningen, voldoende werk in de regio, en een goed onderhouden en veilig openbaar vervoer netwerk voor zowel schoolgaande jeugd als ouderen, kunnen in een nieuwe gemeente gezamenlijk worden opgepakt.

Mijn fractie pleit voor robuuste samenwerking om zo de risico’s voor juist de kwetsbare inwoners van de Hoekse Waard te beperken en de uitvoeringskracht te versterken. De PvdA is van mening dat de nieuw te vormen gemeente Hoekse Waard na jarenlang bestuurlijk harrewar, de meest optimale dienstverlening moet bieden aan de burger. Wij horen graag hoe GS hierop gaat toezien?

De bestuurlijke druk nu is groot. De bestuurlijke transparantie komt in het gedrang. De nieuw te vormen gemeente Hoekse Waard brengt echte democratische legitimatie. Dus niet meer alles bepalen via het wethouders portefeuillehoudersoverleg. Hierdoor zullen de raadsleden zowel in coalitie als oppositie hun taken naar behoren kunnen uitvoeren en knopen mogelijk sneller doorhakken. Kunnen wij bij steun van dit plan erop rekenen dat de Gedeputeerde bij het ministerie van BZK zal aandringen op snelheid zodat 1 jan 2019 haalbaar wordt?

De PvdA steunt initiatieven van bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners zowel van de herindelers als van de samenwerkers, die bijdragen aan een aantrekkelijke en veerkrachtig Hoekse Waard. Het is voor ons van essentieel belang dat de trotse inwoner van de Hoekse Waard in de nieuw te vormen gemeente Hoekse Waard prettige leeft en dat de gemeente  toekomstperspectief biedt voor kinderen en kleinkinderen.

Door enerzijds het vormen van de nieuwe gemeente Hoekse Waard en anderzijds de uitvoeringsverantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij mensen en bedrijven te houden, blijft de culture identiteit van kleine dorpen en kernen behouden.