Kritische vragen over onderzoek naar verbreding van de A4

Door Anne Koning op 9 juli 2018

Mogelijk wordt de A4 bij Delft verbreed. Rijkwaterstaat is momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een verbreding van de snelweg A4 bij Midden-Delfland. Het gaat hierbij om het stuk snelweg tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Statenlid Anne Koning stelde kritische schriftelijke vragen naar aanleiding van het onderzoek over de gevolgen voor het landschap en de natuur in de omgeving van de snelweg.

Zo vroeg ze onder meer of de Gedeputeerde Staten wel bekend waren met het onderzoek, en of de provincie Zuid-Holland wel betrokken is bij het onderzoek? De gedeputeerde antwoordde dat hij geïnformeerd is in mei en dat de provincie zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken is bij het overkoepelende project.

Bovendien werd er gevraagd naar de afspraken van het IODS-convenant (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam). Zoals de PvdA al dacht, was dit convenant nog niet afgelopen, omdat er nog steeds verplichtingen lopen die nog niet (naar behoren) zijn uitgevoerd. Ook zijn er volgens de gedeputeerde al wel afspraken over het geluidsniveau, maar nog geen concrete afspraken over het aantal rijstroken of de maximale breedte van de A4: dit moet alles bij elkaar nog blijken in de uitwerking.

Tevens werd gevraagd naar de gevolgen van een mogelijke toevoeging van rijstroken voor het landschap, de weidevogels en andere natuurdoelstellingen. Gedeputeerde Vermeulen antwoordde dat de gevolgen pas later bekend zullen worden, als de studie naar de A4-verbreding wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor de milieueffecten en de gevolgen voor het aangewezen stiltegebied Midden-Delfland, die in een ander project nader worden onderzocht.

Al met al blijkt er uit de antwoorden van de gedeputeerde dat er nog veel onduidelijkheid is over de mogelijke verbreding van de A4. De PvdA vindt het van groot belang dat in het onderzoek naar en de besluiten over een mogelijke verbreding van de A4 ook de gevolgen voor de natuur en omwonenden worden meegenomen. Zo is het mogelijk dat de leefomgeving in het Midden-Delflandgebied meer onder druk komt te staan. De PvdA zal dit onderzoek dan ook nauw blijven volgen!

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning