Weidevogelwachters zijn waardevol

Door Anne Koning op 21 februari 2018

In Zuid-Holland met haar veenweidegebieden willen we volop kunnen genieten van weide- en akkervogels. Helaas gaat het niet goed genoeg met de grutto, de kieviet, de tureluur, et cetera. Sinds 2016 geeft de Provincie geld aan negen agrarische collectieven (samenwerkende boeren) om in hun gebied de weidevogel te helpen. Die subsidie is voor zes jaar (2016-2021) toegekend. Door de Provincie is gevraagd aan deze boeren(collectieven) om goede afspraken te maken met vrijwilligers (die bijvoorbeeld nesten beschermen) en met andere groene organisaties, zoals Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap.

De PvdA geeft, net als andere partijen, al een tijd aan dat er meer moet gebeuren dan we in 2016 hebben afgesproken. Meer kruidenrijk grasland, geen drijfmest op de weides met vogels en meer plas-dras (hoge waterstand) bijvoorbeeld. In 2017 vroegen we of Gedeputeerde Staten meer geld kon vrijmaken voor het weidevogelbeleid. In de vergadering van Provinciale Staten van 21 februari hebben we besloten tot zo’n zes miljoen extra. Voor zo’n 3 miljoen zijn er al plannen die gelijk opgepakt kunnen worden. Voor de andere 3 miljoen worden nog plannen uitgewerkt. Daarbij zitten ook wat gelden gericht op de vrijwilligers. En de inbreng van vrijwilligers is bij de andere plannen ook belangrijk! Een goede monitoring (meten hoe het met de weidevogels gaat) kan bijvoorbeeld pas als dat gezamenlijk wordt opgepakt.

Afgelopen zaterdag was de PvdA aanwezig bij de start van het weidevogelseizoen. Woordvoerder Anne Koning: “Ik vond het mooi om zoveel betrokken Zuid-Hollanders te spreken die echt de handen uit de mouwen steken voor de weidevogels. Zij zijn zo waardevol!”

Om het belang van de vrijwilligers bij het weidevogelbeleid te benadrukken heeft de PvdA een motie ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen! Daarin spreken PS waardering uit voor deze vrijwillige weidevogelwachters. Ook vragen wij Gedeputeerde Staten om het gesprek tussen agrarische collectieven, vrijwilligers en groene partijen te blijven bevorderen en optimaliseren. Dat laatste is dus al snel belangrijk: bij het maken van de plannen voor extra geld. Natuurlijk is genoeg geld voor maatregelen van belang voor meer weidevogels. Maar nog belangrijker is het goed samenwerken van alle betrokkenen. En daarbij mogen de vrijwilligers niet vergeten worden.

 

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning