PvdA-Statenlid Evelyn Hijink over uitvoering Klimaatakkoord en energietransitie

Door Evelyn Hijink op 16 oktober 2019

Lokaal moet het gebeuren, de provincie is belangrijk als regisseur

De energietransitie moet voor een belangrijk deel uit de regio komen. Het Klimaatakkoord heeft dit in de RES’en (de Regionale Energie Strategie regio’s) voorzien. De ambitie is 50 % van hernieuwbare productie op land in eigendom te laten komen van de lokale omgeving. Dat juichen wij toe. Want dat betekent immers dat de baten lokaal terecht komen. Belangrijk is dat lokale energiecorporaties vanuit de RES goede ondersteuning krijgen. Want vaak leunen deze corporaties op vrijwilligers die er veel tijd in stoppen en doorgaans tegen veel ‘paarse krokodillen’ lopen.

In mijn inbreng over het Klimaatakkoord heb ik aan de gedeputeerde gevraagd deze corporaties serieus te ondersteunen en het vele werk – dat vaak door vrijwilligers wordt gedaan- serieus te nemen. Ingewikkelde regelgeving en procedures maken dat mensen vastlopen en over hele lange adem moeten beschikken om het voor elkaar te krijgen en dat terwijl de barrières vaak opgeworpen worden door dezelfde overheden die ook willen dat de doelen gehaald worden. Daar moeten we beter op sturen en in investeren.

Ook is aandacht gevraagd voor biomassacentrales. “Is er zicht op hoeveel biomassacentrales in onze provincie staan en hoeveel er gepland zijn? Belangrijk is dat bewoners betrokken worden en in kaart is gebracht wat de effecten zijn op de leefomgeving en luchtkwaliteit. Daarnaast leven nog vragen over hoeveel biomassa er verstookt gaat worden en de oorsprong van de biomassa.”

Kijk naar de baten van het klimaatbeleid

De PvdA-fractie is tevens alert t.a.v. de financiële consequenties van het akkoord. Zo vinden wij dat de kosten van het klimaatbeleid zo eerlijk mogelijk verdeeld moet worden tussen de overheid, bedrijven en de bewoners.

Het klimaatakkoord biedt onze economie ook veel kansen. Nederland staat in de top van de leidende economieën in Europa. Dat komt met name door onze kennis- en innovatieve economie. “Ik zou graag zien hoe we klimaatbedrijven naar onze provincie halen. Vaak zijn het high-tech bedrijven of startups. Tegelijkertijd lees je dat er geen goede projecten zijn om in te investeren, maar geld om te investeren is er meer dan genoeg. Maak daar werk van. Er is een miljarden-investeringsfond aangekondigd en NL-Invest is hiertoe opgericht. Ik zou ook graag zien dat de kansen en de baten in beeld worden gebracht. Het stoort mij dat er vaak alleen gesproken wordt over de kosten van klimaatbeleid en niet gekeken wordt naar wat het kost wanneer we op de oude fossiele weg door gaan; dan kun je spreken van serieuze kosten.”

Op de volgende punten zal de PvdA-fractie bij de behandeling van het Klimaatakkoord in de Staten inzetten:

  • Opkomen voor de energiecollectieven
  • Eerlijke verdeling van de baten en lasten
  • Aandacht vragen voor het inzichtelijk maken van de planning van biomassacentrales
  • Investeren in klimaatbedrijven en innovatieve klimaat-oplossingen
Evelyn Hijink

Evelyn Hijink

Als Statenlid zal ik altijd de vraag blijven stellen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tarieven van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie

Meer over Evelyn Hijink