De PAS-uitspraak biedt kansen voor versnelde verduurzaming

Door Evelyn Hijink op 19 september 2019

“Laten we duurzame oplossingen vinden voor de projecten die prioriteit hebben – zoals woningbouw, klimaat-energie en waterveiligheid. Projecten die op termijn zorgen voor minder of geen uitstoot (zoals klimaat-neutrale woningbouw) zouden voorrang moeten krijgen. Daarnaast noopt de urgentie van de PAS-uitspraak om versneld bronmaatregelen te nemen, ” aldus woordvoerder Evelyn Hijink. “Winst zou zijn wanneer we daadwerkelijk bij de vergunningverlening een lagere uitstoot afspreken evenals compenserende maatregelen – die ook daadwerkelijk gecontroleerd worden- en zodoende steeds schoner en gezonder bouwen. Dan werkt het als een extra stok achter de deur waar we allemaal beter van worden en in de eerste plaats de natuur.” 

Op 18 september debatteerde de provincie Zuid-Holland over de gevolgen van de PAS uitspraak. En dat zal niet voor de laatste keer zijn de komende periode. De landelijke afspraken en oplossingen laten nog op zich wachten. Zodoende bleek het voor de Gedeputeerde Baljeu lastig vooruit te lopen op mogelijke oplossingen. Dit geldt zeker voor de behoefte van de meeste statenleden om alvast vooruit te lopen op de bronmaatregelen, zowel voor de korte als de lange termijn. Het is nog wachten welke oplossingen het Rijk zal bieden.

“Helder is wel dat veel vanuit de landbouwsector zal moeten komen. Minister Schouten heeft aangegeven bij Prinsjesdag geld beschikbaar te stellen om bijvoorbeeld veehouders schadeloos te stellen bij inkrimping van de veestapel en ik verwacht ook maatregelen ten aanzien van verkeer en industrie. “

In de provincie Zuid-Holland gaat het om ongeveer 3300 projecten. Het is nog niet helder welke projecten precies in het kader van de PAS nieuwe vergunningen nodig gaan hebben. “Duidelijk is dat er veel urgentie aan wordt gegeven en de PAS-uitspraak veel werk voor de omgevingsdiensten met zich mee brengt.”

Evelyn Hijink

Evelyn Hijink

Als Statenlid zal ik altijd de vraag blijven stellen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tarieven van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie

Meer over Evelyn Hijink