Kabinet haalt klimaatdoelstellingen 2020 niet: stop komst nieuwe CO2-uitstotende bedrijven

23 januari 2019

Het kabinet gaat hard onderuit in de race naar het Urgenda-doel: de gestelde klimaatdoelen van 2020 zal Nederland namelijk niet halen, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. De uitstoot van broeikasgassen is dan te weinig gedaald om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, zo schrijft de Volkskrant. Dit laat zien dat het van groot belang is dat gedeputeerde Vermeulen zijn toezegging nakomt: op voorstel van de PvdA is namelijk eind november toegezegd dat onderzocht kan worden of de bouw van nieuwe bedrijven geweigerd kan worden als zij teveel CO2 uitstoten.

Er zijn weinig onderwerpen die het belang en het gevoel van inwoners zoveel raken als een gezonde leefomgeving. Eind november betoogde Statenlid Ron Hillebrand namens de PvdA dat de internationale klimaatafspraken ook voor de provincie gelden en dat de uitspraak van de rechter rechtvaardigt dat Zuid-Holland vergunningen voor nieuwe raffinaderijen en dergelijke voortaan weigert. De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van de milieuvergunning. De overheid mag hierin geen willekeur toepassen en ontwikkelingen zomaar tegengaan, maar je kunt wel kijken waar de grenzen liggen en deze grenzen opzoeken. BP heeft het voornemen om voor 1 miljard te investeren in de bouw van een nieuwe raffinaderij in Rotterdam. Als de klimaattafels bezig zijn om de bestaande industrie te verduurzamen, waarom zouden dan tegelijkertijd nieuwe bedrijven toestaan die meer CO2 uitstoten?

Gedeputeerde Vermeulen (VVD) heeft destijds toegezegd dat er onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheid voor de provincie Zuid-Holland om nieuwe bedrijven met veel CO2-uitstoot geen vergunningen meer te verlenen. Ruim voor de nieuwe collegeonderhandelingen zou er een document liggen hierover, dat in de collegeonderhandelingen gebruikt kan worden. De PvdA wil de gedeputeerde er daarom graag aan herinneren om hier gevolg aan te geven en dit onderzoek te laten uitvoeren en te laten onderzoeken wat juridisch haalbaar is.

Ron HiIllebrand: “Natuurlijk willen wij geen vervangingsinvesteringen tegenhouden die per saldo tot minder CO2-uitstoot leiden, maar nieuwe raffinaderijen om fossiele brandstof te verwerken, vinden wij niet langer verantwoord. Ook gelet op de noodklok die de VN in het najaar van 2018 heeft geluid wat betreft het halen van de klimaatdoelen. Uit het onderzoek van de VN bleek dat landen de klimaatinspanningen moeten verdrievoudigen om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen voldoen. Ik neem vanwege de uitspraak van het gerechtshof in de door Urgenda aangespannen rechtszaak aan dat een weigering om daarvoor nog vergunningen af te geven bij de rechter standhoudt.”

De PvdA houdt de gang van zaken nauwlettend in de gaten en zal de heer Vermeulen herinneren aan zijn eerdere toezeggingen.