6 maart 2015

Deltaplan Fiets voor 48.000 extra fietsparkeerplekken

Steeds meer mensen kiezen ervoor in de stad te wonen. Om de steden en stadscentra bereikbaar te houden wil de PvdA extra investeringen in het openbaar vervoer. Maar dat is niet genoeg. Voor het vervoer van en naar de stations gebruikt de helft van de reizigers de fiets. Bij het station gaat veel tijd verloren om een geschikte plek voor de fiets te vinden. Er is een tekort van 48.000 fietsplekken bij de stations in Zuid-Holland. De PvdA Zuid-Holland wil dat de Provincie dit tekort de komende vier jaar oplost. Ron Hillebrand, lijsttrekker PvdA Zuid-Holland: ‘het tekort aan fietsenstallingen bij stations moet zo snel mogelijk worden opgelost en dat kan met ons 2015-03-04-Deltaplan_fiets ’.

Bij de investering in fietsplekken moet ook gedacht worden aan de kwaliteit van de stallingen. De PvdA wil dat de stallingen comfortabel zijn, door bijvoorbeeld digitale signalering waar plekken vrij zijn en bewaking van gebouwde fietsenstallingen. Bovendien moeten de stallingen de eerste vierentwintig uur gratis zijn. Door met van sensoren te registreren hoe lang fietsen al in de stalling staan, kunnen weesfietsen voorkomen worden. ‘De nieuwe stallingen bij Rotterdam CS zijn een goed voorbeeld hoe innovatie bij kan dragen aan het verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen’, aldus Hillebrand.

De PvdA heeft ook de kosten onderzocht. Het maken van 48.000 extra fietsparkeerplekken kost 120 miljoen euro. Wanneer de Provincie Zuid-Holland snel met het Deltaplan Fiets aan de slag gaat is het mogelijk de helft van de kosten vergoed te krijgen door de Rijksoverheid via het landelijke Actieplan Fietsparkeren. De Provincie beschikt over voldoende middelen om de de rest van de kosten te dragen. Wanneer de gemeenten de stallingen laten bewaken door mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen, wil de PvdA hen daarvoor belonen door de eerste tien jaar bij te dragen aan de exploitatie van de stalling. Hillebrand: ‘De provincie zorgt dan met het Deltaplan Fiets voor eerlijke banen, ook voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen’. Vandaag waren een aantal kandidaten op bezoek bij een fietsenstalling in Leiden. Het is een goed voorbeeld van hoe medewerkers, die elders moeilijk aan de slag komen, een belangrijke rol kunnen spelen in het beheer van de stalling. De stalling geeft werk aan zestien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De medewerkers zelf konden geen betere plek voorstellen om te werken.

Van de gemeenten wordt in ruil voor de provinciale hulp gevraagd om te investeren in betere fietspaden en parkeervoorzieningen bij andere belangrijke bestemmingen in de stad.

Vandaag presenteerde Ron het plan in Leiden en overhandigde het aan Tweede Kamerlid Duco Hoogland en Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond. Beide reageerden enthousiast op het plan om de komende jaren het tekort aan fietsparkeerplekken op te lossen. Eerder deze week concludeerde de Fietsersbond al dat het verkiezingsprogramma van de PvdA Zuid-Holland een van de vier beste programma’s van Nederland is voor fietsers. Met de gepresenteerde uitwerking van het Deltaplan Fiets, heeft de PvdA mogelijk zelfs de beste plannen voor fietsers, aldus Van der Steenhoven.

Ron Hillebrand
Lijsttrekker
03-Deltaplan Fiets