11 mei 2016

Bijeenkomst ‘Dag van Goed Wonen’ vol

Mensen hebben recht op een betaalbare en goede woning. Maar is een betaalbare en goede woning  ook voor iedereen in Zuid-Holland bereikbaar? Realiseren gemeenten en coöperaties voldoende betaalbare huurwoningen voor jongeren, statushouders en gezinnen? Hoe staat het met de transformatie van kantoren tot woningen en de verduurzaming van de bestaande woningvoorrraad? Wat is de staat/stand van de levensloopbestendige woningen in onze provincie?

 Op vrijdagmiddag 27 mei organiseert de PvdA Zuid-Holland een overleg ‘Goed Wonen in Zuid-Holland’. Samen met Tweede Kamerlid Albert de Vries, partijgenoten en deskundigen bespreken we wat we kunnen doen om betaalbare en goede woning voor iedereen in Zuid-Holland bereikbaar te maken en hoe we de woningvoorraad kunnen verduurzamen. Het is wegens grote belangstelling helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomst.