Zorgen over sloop sociale huurwoningen Rotterdam

3 september 2018

Samen met de Statenfracties van GroenLinks en de SP maakt de PvdA zich zorgen over het besluit van het Rotterdamse college om 464 sociale huurwoningen te slopen. Zij hebben schriftelijk om uitleg gevraagd aan het provinciebestuur.

Statenlid Ron Hillebrand vreest voor de gevolgen van het sloopbesluit: “Ik maak mij grote zorgen dat de herhuisvesting van honderden gezinnen de wachttijd voor een betaalbare woning in de regio Rotterdam verder zal laten stijgen. Deze wachttijd is nu al veel hoger dan in de rest van de provincie”. Anneloes van Hunnik (GroenLinks) deelt deze zorgen: “De gemeente Rotterdam zou juist meer sociale woningen moeten bouwen of op moeten knappen in plaats van ze te slopen. Rotterdam lijkt alleen te willen bouwen voor economische belangen”. Lies van Aelst (SP) beaamt dit: “De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Rotterdam is nu al 15 jaar. Wij vragen ons af of deze sloop een probleem oplost of juist creëert”.

De provincie Zuid-Holland heeft een regionale woonvisie vastgesteld voor Rotterdam. Daarin worden afspraken gemaakt om te zorgen voor voldoende woningen voor verschillende doelgroepen. De drie linkse fractievoorzitters willen van het provinciebestuur weten of het besluit van het Rotterdamse college past in die woonvisie. Zij benadrukken dat een woonvisie niet vrijblijvend, maar richtinggevend moet zijn en vinden deze maatregelen moeilijk te rijmen met de visie die is vastgesteld.