27 november 2016

Asbestbrand Wateringen: PvdA dringt na bewonersenquête niet langer aan op een afrondend onderzoek

Om de verstoorde verhoudingen tussen de gemeente Westland en de bewoners van het door de gevolgen van een door een asbestbrand getroffen wijk in Wateringen te helpen herstellen had de PvdA-Statenfractie voorgesteld om na afloop een onafhankelijk onderzoek op kosten van de Provincie uit te laten voeren om te bezien of de wijk nu echt ‘asbestveilig’ beschouwd kan worden.

Het college van Gedeputeerde Staten nam dit idee over, maar kwam daar later op terug omdat er onder de bewoners geen behoefte aan een dergelijk onderzoek zou zijn. Gedeputeerde Janssen (SP) kon echter niet vertellen waarop hij dat inzicht baseerde.

De PvdA-fractie heeft daarop huis aan huis bij de woningen in het gesaneerde gebied gevraagd of er inderdaad geen behoefte was aan een afrondend onderzoek. Van de 102 huishoudens die die brief hebben ontvangen kregen we 31 reactie. Een meerderheid – achttien huishoudens – maakte duidelijk dat een afrondend onderzoek wel degelijk gewenst wordt. Dertien huishoudens lieten weten daar geen prijs meer op te stellen.

Hoewel een meerderheid dus wel vindt dat het College van GS zich aan zijn woord zou moeten houden achten wij de respons te laag om aan deze eis nog langer vast te houden.

De bewoners van Wateringen die gereageerd hebben op onze enquête hebben inmiddels onderstaande brief ontvangen.

 

Willem Minderhout

16-11-22-brief-bewoners-asbestbrand-wateringen