Ambitie: Gezonde leefomgeving in Zuid-Holland

Door Anne Koning op 12 april 2018

De PvdA-fractie heeft in de vergadering van Provinciale Staten gepleit om meer werk te maken van een veilige gezonde leefomgeving in Zuid-Holland. Bij de vergadering in maart werd een document over de leefomgeving vastgesteld waarmee bestuur en ambtenaren ‘het gesprek kunnen aangaan’. Dit als voorbereiding op de provinciale omgevingsvisie.

Rondom het onderwerp gezondheid is nog niet duidelijk hoe de provincie dit wil gaan oppakken. Natuurlijk wordt er (samen) gewerkt aan schone lucht en schoon water, wordt er nagedacht over groen gebieden waar iedereen zich goed kan ontspannen en inspannen (lopen, fiets, varen, hardlopen, paardrijden etc).

Statenbreed is aangegeven dat de verkenning gezondheid inzicht moet geven in het bestaand beleid en naar mogelijke verbeteringen/intensiveringen en naar eventueel nieuw beleid gericht op een fysieke leefomgeving die bijdraagt aan gezondheid.

Tijdens de Statenvergadering gaf woordvoerder Anne Koning een paar voorbeelden waar de provincie meer kan doen.

Ambulances
Door een andere verdeling van de ambulanceposten (ruimtelijke ordening) of inhaal plekken bij   provinciale wegen (verkeer) zouden we er voor kunnen zorgen dat een ambulance overal Zuid-Holland binnen 15 minuten aan kan komen. Op de twee plaatjes in de power point presentatie zie je dat dat nu op een paar plekken nog niet het geval is.

Ongezond milieu (oa luchtkwaliteit)
RIVM heeft berekend dat 5,7% van de ziektelast wordt veroorzaakt door een ongezond milieu. Daarmee is het de twee oorzaak. Als je dat zet naast de cumulatieve milieu gerelateerde gezondheidsricio’s in Nederland, zie je Zuid-Holland er rood (slecht) uitspringen. Iets als de luchtkwaliteit moet dus echt beter. Hopelijk kan de verkenning aangeven hoe en wat precies.

Meer groen is gezonder
Wonen en werken in een groene omgeving is gezonder. Groen vermindert stress, stimuleert beweging en zorgt voor een gezonde leefomgeving  – het helpt bijvoorbeeld tegen hittestress. De provincie zorgt voor stadsrandparken, natuurgebieden maar kan ook helpen met kennis over groen in de buurt. Er zijn nog steeds plekken waar dit echt beter kan. Ook de bereikbaarheid van de groene gebeiden en de routes voor wandelen, fietsen etc worden nu onderzocht op verbeteringen. Heel belangrijk vinden wij.

Verschillen tussen mensen wegnemen
Werken aan een veilige, gezonde leefomgeving is belangrijk voor alle inwoners. Maar helemaal voor mensen met een lager inkomen en/of een lagere opleiding. De zogenaamde lage ses groepen (lage sociaal-economische status) leven korter dan anderen. En van dat kortere leven is een veel groter deel in slechte gezondheid. Bovendien neemt het percentage mensen dat zich gezond voelt af bij de lage sociaaleconomische status, terwijl dit voor mensen met een hoge sociaaleconomische status niet verandert.

Zie hier de Powerpoint-presentatie van Statenlid Anne Koning.

Zie hier een eerder bericht van Statenlid Anne Koning over de omgevingsvisie.

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning