Gezonde samenleving ook in Omgevingsvisie Zuid-Holland

Door Anne Koning op 2 november 2017

Op 11 oktober spraken Provinciale Staten (PS) over de Omgevingsvisie Zuid-Holland. Die is nog niet af. Maar er wordt vanaf begin 2017 over gesproken en nagedacht. In de PS-vergadering werd voor het eerst door de Statenleden inhoudelijk gesproken over de richting die nu uitgewerkt wordt. Die richting staat in de Koepelnotitie 0.3. Met de Omgevingswet, die in 2021 ingaat, worden 26 wetten op het gebied van de leefomgeving vervangen.  In Zuid-Holland is het streven voor maart 2019 (PS-verkiezingen) de visie vastgesteld te hebben.

Namens de PvdA ging Anne Koning terug naar het hoofddoel van de omgevingswet, namelijk:

  • Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in een goede omgevingskwaliteit.
  • Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Vanuit die doelstelling werd gevraagd in de volgende Koepelnotitie de inzet voor een “Gezonde samenleving” beter op te nemen. De PvdA ziet dit graag als het een van de ambities van de Provincie. In het concept-document zijn de volgende zes ambities voor Zuid-Holland benoemd:

  • Naar een klimaatadaptieve Delta
  • Naar een nieuwe economie: the next level
  • Naar een levendige meerkernige metropool
  • Energievernieuwing
  • Moderne mobiliteit
  • Aantrekkelijke leefomgeving

Gezondheid is echt een kans bij de Omgevingswet. Of het nu gaat om luchtkwaliteit of het stimuleren van bewegen in de buitenlucht, de leefomgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. De term samenleving is een andere term voor de maatschappelijke functies uit het hoofddoel. Dat heeft te maken met de detailhandelsvisie van de Provincie en de invloed daarvan op het kunnen winkelen in je omgeving. Maar ook keuzes in de leefomgeving, zoals goed werkend internet, hebben invloed op de samenleving. En het stimuleren van economische sectoren zou moeten bijdragen aan het verlagen van de werkloosheid (juist die sectoren stimuleren die veel werknemers nodig hebben).

Gedeputeerde Adri Bom reageerde namens het college van GS op de inbreng van de Statenfracties. Ze vertelde onder andere dat in de volgende versie van de Koepelnotitie gezondheid een plek krijgt. Wij zijn blij met die toezegging en zullen de volgende versie weer beoordelen vanuit onze idealen.

Heeft u nog vragen of suggesties hierover de Omgevingsvisie van Zuid-Holland in wording, neem dan contact op met Anne Koning (al.koning@statenzh.nl).

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning