Verlopen vacatures

Vacature algemeen bestuursleden PvdA Zuid-Holland

Na de zomer, op zaterdag 14 september, houdt de PvdA Zuid-Holland bestuursverkiezingen. Een deel van het bestuur is herkiesbaar, maar vanwege terugtreden van enkele bestuursleden, bv. de penningmeester en de vice-voorzitter wordt ook naar nieuwe bestuursleden gezocht. In totaal gaat het om vier nieuwe bestuursleden, want het bestuur wil graag in de komende periode ook extra handen aan de ploeg nu onze partij zich weer van de grote dip lijkt te herstellen. Voor het penningmeesterschap is een kandidaat vanuit het bestuur beschikbaar. Een kleine selectiecommissie gaat aan de slag om een voordracht voor het bestuur te maken.  Het bestuur wil deze commissie nog graag voor de zomer installeren en streeft ernaar dat de commissie haar gesprekken voor half juli kan voeren om daarna met een voorstel te komen. De kleine selectiecommissie die door de PvdA ZH is ingesteld zal criteria hanteren zoals verwantschap met het sociaaldemocratisch gedachtegoed, betrokkenheid bij een partij die een moeilijke tijd doormaakt, diversiteit en regionale spreiding.

De bestuursleden houden zich bezig met afdelingscontacten, met opleidingen, conflictbemiddeling, de organisatie van debatten en de ledenvergaderingen, communicatie en campagnes, etc. Daarnaast gaat het om contacten met de landelijke PvdA, de begeleiding van onze fracties in de waterschappen en de Provinciale Staten, het maken van een werkplan voor het komende jaar en een permanente campagne in samenwerking met de afdelingen, die de PvdA mede weer terug moet brengen in de belangstelling van de mensen.

Het Algemeen Bestuur vergadert eens in de vier weken maar daar komen natuurlijk dagdelen (gemiddeld één dagdeel per week) bij voor de uitvoering van de bestuurstaken, dat kan per lid verschillen.

Belangstellenden kunnen zich tot 25 juni 2019 melden met een motivatiebrief en/of filmpje en cv via solliciteren@pvdazh.nl. Bij dit adres kan men ook terecht voor meer informatie.

Kandidaatstelling Voorzitter en algemeen bestuurslid PvdA Zuid-Holland

Na de zomer houdt de PvdA Zuid-Holland bestuursverkiezingen. Voorzitter Reshma Roopram is Wethouder in Barendrecht geworden en heeft aangegeven niet door te gaan. Ook heeft het bestuur een extra bestuurslid nodig. Een kleine selectiecommissie gaat aan de slag om een voordracht voor het bestuur te maken. Onmiddellijk na de zomer gaat deze gesprekken voeren om daarna met een voorstel te komen. De kleine selectiecommissie die door de PvdA ZH is ingesteld zal criteria hanteren zoals verwantschap met het sociaal democratisch gedachtengoed, betrokkenheid bij een partij die een moeilijke tijd doormaakt, diversiteit en regionale spreiding.

De bestuursleden houden zich met afdelingscontacten, met opleidingen, conflictbemiddeling, de organisatie van debatten en de ledenvergaderingen, communicatie en campagnes, etc. Van de nieuwe voorzitter mag worden verwacht dat zij of hij creatief kan werken in de inhoudelijke organisatie, leiding kan geven – inhoudelijk en organisatorisch – aan de invulling van de taken zoals hiervoor vermeld waaraan natuurlijk moeten worden toegevoegd de contacten met de landelijke PvdA, de begeleiding van onze fracties in de waterschappen en de Provinciale Staten, waterschap en Statenverkiezingen, die over een jaar weer plaatsvinden.

Door de bank genomen vergt het werk van de voorzitter gemiddeld twee dagdelen per week gedurende het politieke seizoen. Het Algemeen Bestuur vergadert eens in de vier weken maar daar komen natuurlijk dagdelen (gemiddeld één dagdeel per week) bij voor de uitvoering van de bestuurstaken, dat kan per lid verschillen.

Belangstellenden kunnen zich tot 26 augustus 2018 melden via solliciteren@pvdazh.nl. Bij dit adres kan men ook terecht voor meer informatie.

Kandidaatstelling Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland (gewest Gelderland)

Gezien de waterschappen niet dezelfde geografische grenzen kennen als de provincies, vallen een aantal waterschapsverkiezingen onder de organisatie van een ander gewest, zoals voor het Waterschap Rivierenland. Voor de inwoners van de gemeenten die binnen dit waterschap vallen is het echter wel mogelijk om zich kandidaat te stellen.

De kandidaatstellingsoproep voor het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland is hier te downloaden.

PvdA-leden die zich kandidaat willen stellen voor het waterschapsbestuur kunnen tot 16 augustus 2018, 12.00 uur een motivatiebrief en CV sturen aan het gewestelijk kantoor, PvdA gewest Gelderland, e-mail: fractie@pvdagelderland.nl.

Kandidaatstelling Provinciale Staten

In maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. De PvdA gaat meedoen aan deze verkiezingen. Naast een goed verkiezingsprogramma is een goede lijst met kandidaat statenleden belangrijk. Aan het verkiezingsprogramma wordt gewerkt. Voor de kandidaatstelling heeft de Algemene Ledenvergadering een fractieprofiel vastgesteld en een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie ingesteld.

Oproep:
Wij roepen hierbij onze leden, die hiervoor belangstelling hebben, zich aan te melden voor de kandidaatstelling.

Voorwaarden:

 • Je herkent je in de ambities geformuleerd in het fractieprofiel;
 • Je bent lid van de PvdA;
 • Je woont in de provincie Zuid-Holland

Procedure:

 • Belangstellenden kunnen zich melden voor 16 juli 2018;
  Aanmelden per e-mail naar: ps-kandidaten [@] pvdazh.nl
 • Een volledige sollicitatie bestaat uit:
  • Motivatie (brief/video/anders)
  • CV
  • Schrijfopdracht: schrijf een origineel opiniestuk voor een krant over een provinciaal onderwerp (uw eigen mening)
  • Ondertekende erecode
  • Digitale foto
  • Twee referenties
 • De onafhankelijke kandidaatstellingscommissie gaat op basis daarvan gesprekken aan met een selectie uit de belangstellenden en komt tot een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering.
 • In oktober 2018 zal de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst vaststellen.

Naast deze oproep is er ook een oproep voor de kandidaatstelling voor het algemeen bestuur van een van de vier waterschappen in onze provincie. Het is geen bezwaar om zowel voor de provincie als het waterschap waarin je woont belangstelling te tonen. Onze inzet is wel om voor de mogelijk verkiesbare plaatsen niet een lid zowel voor de provincie als voor het waterschap te kandideren.

Voor vragen kunt u terecht bij JanGeert van der Post (06-48739239) of Peter Kiela (06-51980997)

De kandidaatstellingsoproep is hier te downloaden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Kandidaatstelling Algemeen Bestuur Waterschappen (gewest Zuid-Holland)

In maart 2019 vinden de verkiezingen voor het Algemeen Bestuur (de Verenigde Vergadering) van de Waterschappen plaats. De PvdA Zuid-Holland gaat meedoen aan deze verkiezingen in de waterschappen:

a) Hoogheemraadschap van Rijnland;

b) Hoogheemraadschap van Delfland;

c) Hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard;

d) Waterschap Hollandse Delta;.

Naast een goed verkiezingsprogramma is een goede lijst met kandidaten belangrijk. Aan de verkiezingsprogramma’s wordt gewerkt. Voor de kandidaatstelling heeft de Algemene Ledenvergadering een fractieprofiel vastgesteld en een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie ingesteld.

Oproep:
Wij roepen hierbij onze leden op, die hiervoor belangstelling hebben, zich aan te melden voor de kandidaatstelling voor het Algemeen Bestuur

Voorwaarden:

 • Je herkent je in de ambities geformuleerd in het fractieprofiel;
 • Je bent lid van de PvdA;
 • Je woont het gebied van het waterschap waarvoor je je kandidaat wil stellen;

Procedure:

 • Belangstellenden kunnen zich melden voor 16 juli 2018;
  Aanmelden per e-mail naar: ws-kandidaten [@] pvdazh.nl
 • Gevraagd wordt een motivatiebrief en een cv in te sturen. In het cv graag ook ingaan op de ervaring in de politiek en/of andere relevante ervaring.
 • De onafhankelijke kandidaatstellingscommissie gaat gesprekken aan met alle belangstellenden en komt tot een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering.
 • In oktober 2018 zal de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst vaststellen.

Naast deze oproep is er ook een oproep voor de kandidaatstelling voor Provinciale Staten. Het is geen bezwaar om zowel voor de provincie als het waterschap waarin je woont belangstelling te tonen. Onze inzet is wel om voor de mogelijk verkiesbare plaatsen niet een lid zowel voor de provincie als voor het waterschap te kandideren.

Voor vragen kunt u terecht bij JanGeert van der Post (06-48739239) of Peter Kiela (06-51980997)

De kandidaatstellingsoproep is hier te downloaden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.