Verlopen vacatures

 • Vacature Provinciale Staten Zuid-Holland
 • Vacature Algemeen Bestuur Waterschappen gewest Zuid-Holland

Kandidaatstelling Provinciale Staten

In maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. De PvdA gaat meedoen aan deze verkiezingen. Naast een goed verkiezingsprogramma is een goede lijst met kandidaat statenleden belangrijk. Aan het verkiezingsprogramma wordt gewerkt. Voor de kandidaatstelling heeft de Algemene Ledenvergadering een fractieprofiel vastgesteld en een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie ingesteld.

Oproep:
Wij roepen hierbij onze leden, die hiervoor belangstelling hebben, zich aan te melden voor de kandidaatstelling.

Voorwaarden:

 • Je herkent je in de ambities geformuleerd in het fractieprofiel;
 • Je bent lid van de PvdA;
 • Je woont in de provincie Zuid-Holland

Procedure:

 • Belangstellenden kunnen zich melden voor 16 juli 2018;
  Aanmelden per e-mail naar: ps-kandidaten [@] pvdazh.nl
 • Een volledige sollicitatie bestaat uit:
  • Motivatie (brief/video/anders)
  • CV
  • Schrijfopdracht: schrijf een origineel opiniestuk voor een krant over een provinciaal onderwerp (uw eigen mening)
  • Ondertekende erecode
  • Digitale foto
  • Twee referenties
 • De onafhankelijke kandidaatstellingscommissie gaat op basis daarvan gesprekken aan met een selectie uit de belangstellenden en komt tot een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering.
 • In oktober 2018 zal de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst vaststellen.

Naast deze oproep is er ook een oproep voor de kandidaatstelling voor het algemeen bestuur van een van de vier waterschappen in onze provincie. Het is geen bezwaar om zowel voor de provincie als het waterschap waarin je woont belangstelling te tonen. Onze inzet is wel om voor de mogelijk verkiesbare plaatsen niet een lid zowel voor de provincie als voor het waterschap te kandideren.

Voor vragen kunt u terecht bij JanGeert van der Post (06-48739239) of Peter Kiela (06-51980997)

De kandidaatstellingsoproep is hier te downloaden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Kandidaatstelling Algemeen Bestuur Waterschappen (gewest Zuid-Holland)

In maart 2019 vinden de verkiezingen voor het Algemeen Bestuur (de Verenigde Vergadering) van de Waterschappen plaats. De PvdA Zuid-Holland gaat meedoen aan deze verkiezingen in de waterschappen:

a) Hoogheemraadschap van Rijnland;

b) Hoogheemraadschap van Delfland;

c) Hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard;

d) Waterschap Hollandse Delta;.

Naast een goed verkiezingsprogramma is een goede lijst met kandidaten belangrijk. Aan de verkiezingsprogramma’s wordt gewerkt. Voor de kandidaatstelling heeft de Algemene Ledenvergadering een fractieprofiel vastgesteld en een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie ingesteld.

Oproep:
Wij roepen hierbij onze leden op, die hiervoor belangstelling hebben, zich aan te melden voor de kandidaatstelling voor het Algemeen Bestuur

Voorwaarden:

 • Je herkent je in de ambities geformuleerd in het fractieprofiel;
 • Je bent lid van de PvdA;
 • Je woont het gebied van het waterschap waarvoor je je kandidaat wil stellen;

Procedure:

 • Belangstellenden kunnen zich melden voor 16 juli 2018;
  Aanmelden per e-mail naar: ws-kandidaten [@] pvdazh.nl
 • Gevraagd wordt een motivatiebrief en een cv in te sturen. In het cv graag ook ingaan op de ervaring in de politiek en/of andere relevante ervaring.
 • De onafhankelijke kandidaatstellingscommissie gaat gesprekken aan met alle belangstellenden en komt tot een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering.
 • In oktober 2018 zal de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst vaststellen.

Naast deze oproep is er ook een oproep voor de kandidaatstelling voor Provinciale Staten. Het is geen bezwaar om zowel voor de provincie als het waterschap waarin je woont belangstelling te tonen. Onze inzet is wel om voor de mogelijk verkiesbare plaatsen niet een lid zowel voor de provincie als voor het waterschap te kandideren.

Voor vragen kunt u terecht bij JanGeert van der Post (06-48739239) of Peter Kiela (06-51980997)

De kandidaatstellingsoproep is hier te downloaden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.