Vice-voorzitter bestuur

Peter Kiela

Kandidaat #40 Provinciale Staten en #4 HHS Delfland

Peter Kiela is Beleidscoördinator waterveiligheidsbeleid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Peter heeft veel ervaring binnen de PvdA, onder andere als vice-voorzitter van het bestuur van PvdA Zuid-Holland. Hij is nu kandidaat voor de Hoogheemraadschap Delfland en de Provinciale Staten.