19 december 2016

PvdA stelt schriftelijke vragen over schieten carbid in natuurgebied

Carbid schieten in een natuurgebied? In een Natura 2000-gebied waar bij alle activiteiten de versterking van de natuurwaarden voorop dient te staan en dat bovendien aangemerkt is als stiltegebied?!? De gemeente Westvoorne staat dit toe op oudejaarsdag.  Er mag dan carbid worden geschoten in het Natura 2000 gebied Voornes Duin.  ‘Heel vreemd’, aldus PvdA Statenlid Anne Koning. ‘Voornes Duin is Europese topnatuur. Het schieten van carbid verstoort de rust en draagt op geen enkele manier bij aan het versterken van dit zo belangrijke natuurgebied.’

Omdat de DCMR en de Omgevingsdienst Haaglanden namens de provincie toestemming hebben gegeven, heeft de PvdA de volgende schriftelijke vragen gesteld: 3252 VRAGEN Statenfractie PvdA Schieten carbid Westvoorne_pdf (2)