20 juli 2015

Pas op voor de Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)

Wandelen in het recreatiegebied Midden-Delfland is genieten. Ik doe het graag. Vlak bij de drukte van de stad even ontspannen in het groen. Heerlijk … op één ding na dan … De reuzenberenkauw staat weer te bloeien. En die plant is gevaarlijk. Als je in aanraking komt met de bladeren, kun je een soort brandblaren krijgen.

Op de site van de ggd Rijnmond is het helder beschreven: “Contact met de sappen van de reuzenberenklauw of een lichte aanraking in combinatie met zonlicht kan na 24 uur leiden tot huidbeschadiging. Eerst kunnen jeukende, rode vlekken of blaasjes ontstaan. Na enige uren kunnen deze zich ontwikkelen tot grote blaren. De blaren zien eruit als ernstige brandwonden en genezen pas na één tot twee weken. De sappen maken de huid overgevoelig voor zonlicht. Als de huid in aanraking is gekomen met het sap van de reuzenberenklauw, ga dan niet in de zon of onder de zonnebank gedurende enige dagen. Er zullen dan geen blaren ontstaan. Wel kan de huid kortdurend geïrriteerd raken.” (http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/milieu-en-leefomgeving/rondom-de-woning/reuzenberenklauw.html).

Je kan op de site terugvinden hoe je de reuzenberenklauw kan bestrijden. Omdat je de plant niet moet aanraken, is dat een precies werkje. Aangeraden wordt om een hoveinier in te schakelen als je de reuzenberenklauw in je tuin hebt staan. Verder wordt aangeraden: “Voor de verwijdering van de reuzenberenklauw in gebieden waar kinderen spelen of veel wandelaars komen, kunt u de gemeente bellen” Omdat ik de plant zag staan in het recreatiegebied Midden-Delfland, heb ik contact gezocht met de beheerder. Ik kreeg dezelfde dag nog een reactie dat het recreatieschap de ‘Reuzenberenklauwen (en andere overlast bezorgende planten) bij wandel- en fietspaden tot ca. 2,5 meter uit de kant weghaalt’. De aannemer zou dus bij de volgende maaibeurt de plant meenemen.

De reuzenberenklauw is niet alleen gevaarlijk voor mensen, maar is ook een echte woekeraar. Dus onkruid in de zin dat andere planten, en leefsystemen ontregeld raken, verdwijnen. In een rapport van dit voorjaar is besloten de reuzenberenklauw aan te merken als “invasieve excoot” (zie: https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2208706 ). In tabel 3.1 is deze soort opgenomen: dat wil zeggen dat er een hoog risico is, maar dat eliminatie (gelukkig) nog mogelijk is. Met vereende krachten is deze plant en natuur gevaarlijke plant nog te bestrijden.

Ik vroeg me af of de provincie hier al iets aan doet. Uit de reactie blijkt dat de provincie er wat aandoet bij (provinciale) wegen waar het tot hinderlijke of gevaarlijke situaties kan leiden. Niet zo gek bij deze grote plant. Maar binnenkort zou er meer kunnen. Want als de nieuwe wet natuurbescherming van kracht is (waarschijnlijk 1 januari 2016) dan is de provincie het bevoegd gezag voor het bestrijden van invasieve excoten. Hoe dat wordt gedaan is nog onduidelijk. Ook of de rapportage over invasieve excoten helemaal wordt opgevolgd.

Dus tot die tijd kan ik alleen maar hopen dat iedereen goed oppast – de plant niet aanraken! Laat ze weghalen uit je tuin. En geef de plekken waar ze in de openbare ruimte staan door aan je gemeente of het recreatieschap voordat een ander die brandblaren krijgt.

Anne Koning

15-07-13-Berenklauw