31 augustus 2016

Dag van de Klimaatvriendelijke Stad

Door klimaatveranderingen zijn onze sterk versteende  steden kwetsbaarder geworden. Hevige regenbuien, extreme hagel en onweersbuien leiden tot ongekende overstromingen. Drogere en hete zomers zorgen voor extreme temperaturen, waar met name kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen onder lijden. Om onze steden klimaatbestendig te maken, zijn ruimtelijke aanpassingen en meer ruimte voor groen en water nodig.

Op vrijdagmiddag 16 september organiseert de PvdA Zuid-Holland een bijeenkomst ‘Dag van de klimaatvriendelijke Stad’. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Samen met Tweede Kamerlid Henk Leenders, partijgenoten en deskundigen bespreken we hoe we onze steden klimaatvriendelijk kunnen maken en wateroverlast, hittestress en droogte kunnen voorkomen. Na een inleiding door Dirk van Peijpe van De Urbanisten over hoe klimaatvriendelijke plannen bijdragen aan veerkrachtige steden met plezierige plekken voor alle stadbewoners, gaan we in groepjes aan de slag. Doel is te komen tot voorstellen die zowel provinciaal als lokaal bij de begrotingsbehandeling kunnen worden ingebracht.

Wat:                     Dag van de klimaatvriendelijke stad
Datum:                Vrijdagmiddag 16 september 2016
Tijd:                      15.00 – 18.00
Locatie:               Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Aanmelden kan bij Esther Geradts (ep.geradts@pzh.nl)