25 augustus 2015

Zomertour Drechtsteden

Afgelopen woensdag is de fractie op zomertour geweest naar de Drechtsteden. Op het programma stond een tocht met de Waterbus, een bezoek aan het Beeldenpark Drechtoevers en de Sophiapolder, en gesprekken met partijgenoten en (lokale) bestuurders over de kansen en bedreigingen voor de Drechtsteden. We werden vergezeld door raadslid Lobke Zandstra uit Den Haag.

Waterbus
De zomertour begon bij de Waterbus in Rotterdam. We werden daar opgewacht door partijgenoot Cees Weij. Hij praatte ons bij over het succes van de waterbus, waar jaarlijks meer dan 1,7 miljoen mensen gebruik van maken voor woon-werk verkeer, maar ook voor recreatief gebruik. Zo kan je bijvoorbeeld met de waterbus naar Werelderfgoed Kinderdijk. Je kan je fiets dan gratis meenemen. Ook wist Cees ons veel te vertellen over de economische betekenis en ontwikkelingskansen van de maritieme bedrijven langs de oevers.

15-08-25-View Waterbus Rotterdam
Beeldenpark Drechtoevers
In Alblasserdam werden we bijgepraat over de ambities van Beeldenpark Drechtoevers. Het Beeldenpark, is een initiatief van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en werd in 1996 geopend door Koningin Beatrix. Het plan omvat een Beeldenpark dat de zes gemeenten (de Drechtsteden) langs de rivieren Oude Maas, Beneden Merwerde en de Noord moet gaan verbinden. Inmiddels zijn beelden geplaatst in Zwijndrecht, Alblasserdam en Papendrecht. Wat ons aansprak is dat het Beeldenpark de oevers van de Drechtsteden met elkaar verbindt en beleefbaar maakt. Dat sluit mooi aan bij motto van de Drechtsteden ‘Samen stad aan water’.

15-08-25-Drechtoevers Beeldenpark PvdA-03

Gesprek burgemeester Schrijer
In Zwijndrecht werden we vervolgens hartelijk ontvangen door burgemeester Schrijer en wethouder De Witte (D66). Tijdens het gesprek werd duidelijk dat de Drechtsteden en de provincie elkaar op een heel aantal punten kunnen versterken. We spraken over de ruimtelijke ontwikkelingen langs de oevers, over het belang voor de regio dat Dordrecht Intercity Station blijft, over de bereikbaarheid over de weg richting het Zuiden en over de treinen met gevaarlijke stoffen die dagelijks door het centrum van Zwijndrecht denderen. Wat ons opviel was dat de burgemeester en de wethouder echt als vertegenwoordigers van de Drechtsteden spraken. Daar wordt goed samengewerkt!

Sophiapolder
Tenslotte brachten we samen met wethouder Floor van de Velde en partijgenoot Rik Hindriks een bezoek aan de Sophiapolder. Een fluisterbootje, bemand door vrijwilligers van Zuid-Hollands landschap, bracht ons naar dit robuuste natuureiland. Vroeger liepen hier koeien, nu ontwikkelt het zich tot een waardevol zoetwatergebied, dat onder invloed staat van eb en vloed. Deze zoetwatergetijdenatuur is uiterst zeldzaam in Europa. We maakten een wandeling rondom het eiland en spraken met de wethouder over het belang van een actieve rol van de provincie ten aanzien van het realiseren en beheren van bovenlokaal groen en recreatie.

15-08-25-Sophiapolder PvdA 07

15-08-25-Sophiapolder bootje Zuid-Hollands Landschap

Ter afsluiting dronken we aan de oevers van de Oude Maas, met zicht op Dordrecht en gigantische schepen, een drankje bij Zomerlust.