Paulien van der Hoeven nieuwe fractievolger

1 oktober 2019

Sinds kort heeft de PvdA Zuid-Holland een nieuwe fractievolger in de persoon van Paulien van der Hoeven. Zij is geen onbekende binnen de PvdA en aan de hand van 5 vragen zal zij meer over zichzelf vertellen.

1. Waarom ben je ooit lid geworden van de Partij van de Arbeid?

In Den Haag, de stad waar ik woon, merkte ik een toenemende verrechtsing. Dat maakte dat ik niet langer afzijdig wilde blijven, maar wilde helpen bruggen te slaan tussen verschillende groepen in de samenleving. De PvdA is voor mij dé partij die dat doet! Een partij die wil verbinden, een partij die staat voor solidariteit, het bieden van kansen en medemenselijkheid.

2. Wat wil je graag veranderen of anders zien; wat zijn jouw belangrijkste doelstellingen?

De woningmarkt in Zuid-Holland kampt met grote problemen. Er moet een einde komen aan het jarenlang wachten op een sociale huurwoning. Ik wil dat er meer sociale huurwoningen en meer betaalbare koopwoningen worden gebouwd.

Als ondernemende provincie moeten we veel meer werk maken van verduurzaming. Dat geeft ook kansen voor het creëren van banen. Kansen die we als Zuid-Holland kunnen pakken. We hebben universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen en veel bedrijven. Samen kunnen zij, met steun van de provincie, nieuwe duurzame bedrijven helpen opstarten, en bestaande bedrijven verder laten groeien. Daarbij is het belangrijk dat we de kosten eerlijk verdelen, want je huis verwarmen dat moet natuurlijk wel voor iedereen betaalbaar blijven!

Tegengaan van armoede is sowieso iets waar ik me sterk voor wil maken. In Zuid-Holland ervaren veel mensen armoede, en juist voor hen is betaalbaar openbaar vervoer enorm belangrijk, voor (vrijwilligers)werk, scholing en het onderhouden van sociale contacten.

3. Waar gaat je sociaaldemocratische hart sneller van kloppen?

De geschiedenis van de sociaaldemocratie kenmerkt zich door strijd. Vechten voor eerlijk delen en solidariteit. En er is nog heel veel om voor te vechten. Ook in het welvarende Nederland is er armoede, is er discriminatie en staat het milieu onder druk. En tegelijkertijd kunnen we alleen overwinningen boeken als we die strijd samen strijden; door te luisteren naar elkaar, te leren en samen te doen. Strijden in verbinding, dat doet mijn sociaaldemocratische hart sneller kloppen.

4. Wat is er leuk aan de politiek en waar erger jij je aan?

Politiek gaat over macht. Politici hebben de invloed om dingen te veranderen. Zij geven duiding aan wat problemen zijn, geven oplossingsrichtingen aan en besluiten. Daarmee kunnen ze het leven van mensen beter maken. Maar je ziet ook dat politiek kan gaan over ego’s en eigenbelang, groepen tegen elkaar uitspelen, problemen versimpelen tot eenvoudig wij/zij denken. Dat zijn de nare kanten van de politiek.

5. Hoe ziet je leven buiten de PvdA eruit?

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werk ik op het gebied van ICT. Computers bieden allerlei kansen om dingen beter en eenvoudiger te organiseren. Maar er zijn zeker ook risico’s aan ICT verbonden. Kijk alleen maar naar wat er is gebeurd met de laatste verkiezingen in de V.S. en de rol die Facebook daarin heeft gespeeld. Ik vind het interessant om de kansen die er zijn te benutten én om de risico’s, die er ook zijn, aan te pakken. Daarnaast ben ik voorzitter van de Alnaus Foundation, een stichting die richt op het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes, en jongeren met een migratie achtergrond.