Ons nieuwe bestuur

Door Mats Bergman – de Zwart op 6 september 2019

Beste partijgenoten, vrienden,

Vandaag, 4 september 2019,  is het een einde van een periode en de start van een nieuwe. Iets meer dan een jaar geleden werden de gesprekken voor de kandidatenlijst gevoerd. Hierna gingen we voor de Provinciale Staten en Waterschappen de straat op voor een goede verkiezingsuitslag op 20 maart 2019. En we kunnen trots op het resultaat zijn. In de Waterschappen hebben we geen zetels verloren, we hebben zelfs meer stemmen gekregen. In de Staten hebben we, op 113 stemmen na, helaas een zetel verloren. En na vele onderhandelingen is onze Anne Koning benoemd als Gedeputeerde in het college van Zuid – Holland. Hiermee is de cirkel rond. Nu kan de Statenfractie net als de Waterschappen gaan knallen. Bij de fractie is Rosalie Bedijn ook toegetreden als eerste opvolger.

Afgelopen zaterdag hebben we in Leiden in de (met toepasselijke naam) Nieuwe Energie onze ALV gehad waarin de leden toestemming gaven voor deelname in het college van Gedeputeerde Staten. Het was mooi om te zien hoe er een constructieve discussie op gang kwam over het sterk houden van het OV, betere verdeling van energie of overlast van Schiphol. Het siert onze leden dat ze altijd willen meedenken en onze volksvertegenwoordigers scherp houden. Ik, maar ik denk ook de fractie, sloeg wel een zucht van verlichting toen iedere aanwezige met luid applaus instemming gaf.

Naast de behandeling van het coalitieakkoord is er ook een nieuw bestuur gekozen. Persoonlijk vond ik het een verkiezing met een lach en een traan. Na heel veel jaren samenwerken hebben we als bestuur afscheid genomen van Peter Kiela en JanGeert van der Post. Peter en JanGeert hebben de afgelopen jaren enorm veel gedaan binnen het bestuur, als penningmeester en vicevoorzitter. Ze hebben niet alleen de provincie maar ook mij als voorzitter beter gemaakt en daar ben ik ze dankbaar voor. Ook is Paul van Kruiningen gestopt binnen het bestuur. Paul heeft zich ingezet om de opleidingen namens de provincie vorm te geven en heeft zo de afdelingen geholpen geschikte kandidaten te vinden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Mats Bergman – de Zwart (Voorzitter)

Jacqueline Buitendijk (Vicevoorzitter)

Lars Klappe: (Secretaris)

Ricky Rajaram (Penningmeester)

Govard Slooters

Ruben Schilt

Thomas Bos

Daniel Tempelman

Fardeu Procee

Heleen Schrooyen

Rolf Leenhouts

Maarten Groene

Annemarie Ligthart

Alle nieuwe teams zijn nu officieel begonnen en kunnen aan de slag om Zuid – Holland elke dag beter te maken. De komende periode zullen de leden hopelijk merken dat we dit niet alleen gaan doen. Als bestuur zullen we een aantal mooie, nieuwe en ambitieuze doelen stellen die we met elkaar gaan oppakken. Want, de partij doet het goed en vindt zijn weg terug, maar is er nog lang niet. Het is nu tijd om verder te bouwen en nieuwe ideeën uit te werken. Door de hele provincie zie ik zoveel mooie dingen gebeuren en dat maakt mij trots op onze partij.

Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik dit natuurlijk graag.

Voor nu wens ik iedereen een prachtig nieuw politiek seizoen vol mooie activiteiten, opleidingen, nieuwe avonturen en positieve energie.

Met rode, en vriendelijke, groet,

Mats Bergman – de Zwart

Mats Bergman – de Zwart

Mats Bergman – de Zwart

Mats Bergman – de Zwart is voorzitter van PvdA Zuid-Holland. In zijn jaren als algemeen bestuurslid heeft Mats zich ingezet op verschillende portefeuilles zoals opleidingen, communicatie en activiteiten. Daarnaast is hij verantwoordelijk geweest voor de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen als campagnecoördinator en was hij lid van de commissie voor de Statenlijst. Sinds december 2018 was hij interim-voorzitter

Meer over Mats Bergman – de Zwart