Blog: fractie HHS Delfland aan de slag

Door Lobke Zandstra op 31 mei 2019

Bij de verkiezingen zijn Leon Hombergen, Elsbeth van Hijlckema Vlieg en Lobke Zandstra gekozen in het Algemeen Bestuur van Delfland. Na de verkiezingen zijn wij in Delfland in gesprek gegaan met de andere fracties. De VVD had daarbij het initiatief. Het was duidelijk dat alle fractievoorzitters verandering wilden in omgangsvormen. Dat uitte zich ondermeer in de wens om te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord. Dat is gelukt. Ook wij staan achter dit akkooord:  https://www.hhdelfland.nl/…/partijen-sluiten-breed-gedragen…).

Helaas maken wij geen deel uit van de Dagelijks Bestuur (DB). Wij hadden graag deel uitgemaakt van de DB om vanuit onze idealen actief vorm te geven aan de uitvoering van het bestuursakkoord. Helaas heeft de meerderheid een andere keuze gemaakt. Wij zijn hierin teleurgesteld omdat er nu alleen partijen uit de vorige coalitie in het DB zitten. Dit is een gemist kans. Het geeft te weinig blijk van de gewenste veranderingen en draagt het risico met zich mee om in oude patronen terug te vallen. Het DB wordt gevormd door VVD, Water Natuurlijk, CDA en Bebouwd:  https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/samenstelling-nieuwe-college-delfland-bekend.

Naast het bestuursakkoord en het DB is er ook gesproken over de samenwerking en de werkwijzen. Daar zijn we heel blij mee. Zo gaat Leon een van de commissies voorzitten. Tot nu toe werden die voorgezeten door de Hoogheemraden. Het is hard nodig om dingen anders te gaan doen in het waterschap. Wij zijn ook blij dat er ook afspraken zijn gemaakt over de evaluatie van de nieuwe werkwijzen. Dat geeft ons de mogelijkheid om te bezien of de goede voornemens daadwerkelijk worden waargemaakt.

Vorige week is het nieuwe DB geïnstalleerd. Dat was voor ons als fractie een mooi moment om te bepalen met welke commissieleden we onze fractie willen versterken. Volgens de regels van Delfland mogen we drie commissieleden benoemen. Op basis van onze eigen profiel, de voorkeuren van kandidaten en de wens van een zo’n sterk mogelijke fractie hebben we Peter Kiela, Pieter Boot en Reinette Kiès gevraagd om fractie te versterken. Daarnaast zullen Sef Teerink en Heleen van Luijn meedraaien met onze fractievergaderingen.

Leon en Pieter zullen zitten nemen in de commissie Financiën en Bestuur. Lobke en Reinette nemen de commissie Waterketen en Waterkwaliteit op zich. Elsbeth en Peter gaan aan de slag in de commissie Waterkwantiteit en Veiligheid. Leon zal deze commissie voorzitten.

De fractie gaat ook op pad: 8 juni 2019 naar Katwijk en 13 juli 2019 naar Hoek van Holland. Daarbij zijn leden van harte welkom om aan te sluiten. Wil je op de hoogte blijven van onze werkbezoeken en inbreng in Delfland? Meld je dan aan voor de waterschapsgroep via pvdahhdelfland@gmail.com.

Lobke Zandstra

Lobke Zandstra

Ik ben bestuurslid van HHS Delfland namens de Partij van de Arbeid, omdat de PvdA staat voor solidariteit en duurzaamheid. In Nederland leven we met het water. We kunnen niet zonder water en moeten ons tegelijkertijd tegen het water beschermen. Graag wil ik me inzetten voor een goede klimaatadaptatie zodat we droge voeten houden, schoon

Meer over Lobke Zandstra