Lid algemeen bestuur HHS Delfland

Lobke Zandstra

Ik ben bestuurslid van HHS Delfland namens de Partij van de Arbeid, omdat de PvdA staat voor solidariteit en duurzaamheid. In Nederland leven we met het water. We kunnen niet zonder water en moeten ons tegelijkertijd tegen het water beschermen. Graag wil ik me inzetten voor een goede klimaatadaptatie zodat we droge voeten houden, schoon water voor mens en dier en mogelijkheden om in, op en om het water te zwemmen, te varen en te recreëren. Natuurlijk met een rechtvaardige verdeling van de kosten die dat met zich meebrengt.