PvdA Zuid-Holland Sterker en Socialer

De Partij van de Arbeid werkt in Zuid-Holland aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar werk is voor jong en oud, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is om in uit te waaien en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is. Aan een provincie waar mensen zich thuis voelen, waar ze de kans krijgen zich te ontwikkelen en waar ze veilig en gezond oud kunnen worden.


Asbestbrand Wateringen: PvdA dringt na bewonersenquête niet langer aan op een afrondend onderzoek

27 november 2016

Om de verstoorde verhoudingen tussen de gemeente Westland en de bewoners van het door de gevolgen van een door een asbestbrand getroffen wijk in Wateringen te helpen herstellen had de PvdA-Statenfractie voorgesteld om na afloop een onafhankelijk onderzoek op kosten van de Provincie uit te laten voeren om te bezien of de wijk nu echt

lees verder »

Over hoe mooi het soms kan lopen …

16 november 2016

Over hoe mooi het soms kan lopen … Een inwoonster van Papendrecht stuurt een mail naar PvdA Statenlid Metin Celik over de slechte bereikbaarheid van Dordrecht in de avonduren. Een enquete onder inwoners van de Drechtsteden bevestigt haar verhaal. In een debat met inwoners, ondernemers en culturele instellingen omarmen bestuurders de avondboot massaal. Een aantal

lees verder »

Klein succesje tijdens begrotingsbehandeling: informatie over risicovolle bedrijven wordt verbeterd

15 november 2016

Hoewel de coalitiepartijen zeer weinig ruimte gaven tijdens de behandeling van de begroting van Zuid-Holland, hebben we toch een belangrijk punt binnengehaald: de informatievoorziening over risicovolle bedrijven wordt verbeterd. De provincie is als vergunningverlenende instantie verantwoordelijk voor deze ‘BRZO-bedrijven’. De controle wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten, met als belangrijkste de DCMR. Tijdens de toestanden rond

lees verder »

Geen toiletten in de MerwedeLingelijn

9 november 2016

De treinen op de MerwedeLingelijn gaan de komende tien jaar rijden zonder toilet. De PvdA Zuid-Holland had voorgesteld dat bij de nieuwe aanbesteding voor de MerdewedeLingelijn toiletten als eis op te nemen. Een meerderheid van Provinciale Staten steunde dit voorstel echter niet omdat het te kostbaar zou zijn. PvdA Statenlid Metin Celik: ‘Uiterst teleurstellend. Terwijl

lees verder »

Kleine verfraaiing Verordening nieuwe Wet natuurbescherming

9 november 2016

Op de agenda van Provinciale Staten van 9 november stond onder andere de Verordening nieuwe Wet natuurbescherming en het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’. Per 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming van kracht. Met deze nieuwe wet worden diverse taken op het gebied van natuurbescherming en –beheer overgedragen van het Rijk naar de provincies. Zuid-Holland

lees verder »

Kolenwarmte in discussie

4 november 2016

PvdA: Warmte netwerk in Zuid-Holland op termijn zo duurzaam mogelijk De wereld staat voor een grote opgave. De CO2-uitstoot moet rigoureus worden teruggebracht om de klimaatverandering binnen de perken te houden. In Parijs zijn daar afspraken over gemaakt, maar uiteindelijk zijn het de beslissingen en acties van al die afzonderlijke overheidsinstanties, bedrijven en burgers die

lees verder »

Asbestbrand Wateringen: afrondend onderzoek, of niet?

2 november 2016

In januari 2015 brak er een brand uit in een bedrijfspand in Wateringen. Het pand was voorzien van een asbestdak en de asbestvlokken waaiden de aanpalende woonwijk in. Dit was het begin van een langdurige saneringsoperatie die de bewoners lang in onzekerheid hield of hun wijk wel weer veilig was. De eerste opruimacties gaven de

lees verder »

Dag van de Klimaatvriendelijke Stad

22 september 2016

Afgelopen vrijdag vond op het Provinciehuis de Dag van de Klimaatvriendelijke Stad plaats. Centraal stond de vraag wat nodig is om de steden en dorpen in onze provincie droog en koel te houden. Door  klimaatveranderingen zijn met name onze sterk versteende steden kwetsbaar. Groepen als ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen kunnen lijden onder de

lees verder »

Provinciale Staten scherpt plannen Buijtenland van Rhoon aan

16 september 2016

Afgelopen woensdag is in Provinciale Staten het debat gevoerd over Buijtenland van Rhoon. Buijtenland van Rhoon is een gebied van 600 hectare dat wordt ontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied. Dat besluit werd genomen toen werd gekozen om ten behoeve van economische groei de Tweede Maasvlakte aan te leggen. Deze dubbele doelstelling,  namelijk enerzijds investeren in

lees verder »

Dag van de Klimaatvriendelijke Stad

31 augustus 2016

Door klimaatveranderingen zijn onze sterk versteende  steden kwetsbaarder geworden. Hevige regenbuien, extreme hagel en onweersbuien leiden tot ongekende overstromingen. Drogere en hete zomers zorgen voor extreme temperaturen, waar met name kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen onder lijden. Om onze steden klimaatbestendig te maken, zijn ruimtelijke aanpassingen en meer ruimte voor groen

lees verder »