PvdA Zuid-Holland Sterker en Socialer

De Partij van de Arbeid werkt in Zuid-Holland aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar werk is voor jong en oud, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is om in uit te waaien en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is. Aan een provincie waar mensen zich thuis voelen, waar ze de kans krijgen zich te ontwikkelen en waar ze veilig en gezond oud kunnen worden.


Dag van de Klimaatvriendelijke Stad

22 september 2016

Afgelopen vrijdag vond op het Provinciehuis de Dag van de Klimaatvriendelijke Stad plaats. Centraal stond de vraag wat nodig is om de steden en dorpen in onze provincie droog en koel te houden. Door  klimaatveranderingen zijn met name onze sterk versteende steden kwetsbaar. Groepen als ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen kunnen lijden onder de

lees verder »

Provinciale Staten scherpt plannen Buijtenland van Rhoon aan

16 september 2016

Afgelopen woensdag is in Provinciale Staten het debat gevoerd over Buijtenland van Rhoon. Buijtenland van Rhoon is een gebied van 600 hectare dat wordt ontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied. Dat besluit werd genomen toen werd gekozen om ten behoeve van economische groei de Tweede Maasvlakte aan te leggen. Deze dubbele doelstelling,  namelijk enerzijds investeren in

lees verder »

Dag van de Klimaatvriendelijke Stad

31 augustus 2016

Door klimaatveranderingen zijn onze sterk versteende  steden kwetsbaarder geworden. Hevige regenbuien, extreme hagel en onweersbuien leiden tot ongekende overstromingen. Drogere en hete zomers zorgen voor extreme temperaturen, waar met name kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken en kleine kinderen onder lijden. Om onze steden klimaatbestendig te maken, zijn ruimtelijke aanpassingen en meer ruimte voor groen

lees verder »

Meer sociale woningen voor Rotterdam

30 juni 2016

In het debat over de Kadernota 2017 heeft de PvdA zorgen uitgesproken over de plannen van Rotterdam om de sociale woningvoorraad met 20.000 woningen te verminderen. Fractievoorzitter Ron Hillebrand: ‘Een heel slecht plan en in strijd met het provinciale woonbeleid. Uit de provinciale woningmarktverkenning blijkt namelijk dat er vanwege de verdubbeling van het aantal senioren

lees verder »

Coalitie wakker: provincie aan de slag

29 juni 2016

Toen de PvdA tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2015 pleitte voor meer ambitie ten aanzien van het openbaar vervoer, het fietsplan en het versterken van de economische regio’s, reageerden de coalitiepartijen nog aarzelend. Vandaag, tijdens de behandeling van de Kadernota 2017, bleek onze oproep wel degelijk gehoord te zijn: de coalitie is wakker en

lees verder »

Update PvdA Zuid-Holland juni 2016

16 juni 2016

Beste partijgenoten en belangstellenden, Toen wij vorig jaar bij de behandeling van de begroting betoogden dat een provincie met bijna meer dan een half miljard op de bank onverantwoord is in een tijd dat de samenleving schreeuw om een overheid die helpt problemen op te lossen en kansen ziet, stonden wij nog alleen. Inmiddels lijkt

lees verder »

De nieuwe ZHP nu online

11 juni 2016

Zuid-Hollands Peil, het blad van de Statenfractie en het bestuur van het gewest Zuid-Holland staat nu online. Een greep uit de inhoud: gewestelijke vergadering van 25 juni gecanceld, afdelingen zijn onze kracht en berichten uit de fractie Als u hieronder klikt kunt u hem online lezen! ZHP Juni 2016

lees verder »

Help mee om de bermen van Zuid-Holland te laten bloeien!

8 juni 2016

Ter gelegenheid van de Red de Bij campagne van Honey Highway heeft Anne Koning samen met Elly de Jong, fractievoorziter van de PvdA Midden Delfland, bloemenzaad uitgestrooid bij de kruising van Kruithuisweg en de A4. Als jullie mee willen helpen de bermen te laten bloeien, laat dan weten waar jullie Honey Highway Bijenbloemenzaad willen zaaien.

lees verder »

Provinciale Staten stemt in met komst Avondboot

1 juni 2016

De vaartijden van de waterbus in de Drechtsteden worden uitgebreid in de avonduren. Vandaag stemde een meerderheid van Provinciale Staten in met dit door de PvdA voorgestelde plan. De proef met de zogenoemde ‘Avondboot’ gaat in december 2016 van start en duurt een half jaar. De boot gaat varen op donderdag, vrijdag en zaterdagavond tot

lees verder »

Meer ruimte voor groen en water in de stad

1 juni 2016

De PvdA Zuid-Holland heeft samen met onder andere Tweede Kamerlid Henk Leenders, fractievoorzitter Margot Kraneveldt en waterschapsbestuurder Thea Fierens een werkbezoek gebracht aan Zoetermeer. Het brede gezelschap waarvan ook de groen- en natuurorganisaties IVN en Groene Motor deel uit maakte, fietste onder aanvoering van stadsbioloog Hendrik Baas langs diverse initiatieven die Zoetermeer groen maken. De

lees verder »