PvdA Zuid-Holland Sterker en Socialer

De Partij van de Arbeid werkt in Zuid-Holland aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar werk is voor jong en oud, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is om in uit te waaien en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is. Aan een provincie waar mensen zich thuis voelen, waar ze de kans krijgen zich te ontwikkelen en waar ze veilig en gezond oud kunnen worden.


Twintig kandidaten uit Zuid-Holland op kandidatenlijst PvdA

9 januari 2017

Kirsten van den Hul en Richard Moti zijn de twee hoogst geplaatste Zuid-Hollanders op de concept-kandidatenlijst van de PvdA. De Haagse Kirsten staat op nummer 9; De Rotterdammer Richard is terug te vinden op plek 15. Ook de nu al zittende Zuid-Hollandse Tweede Kamerleden Michiel Servaes, Mohammed Mohandis, Marit Maij en Duco Hoogland staan in

lees verder »

PvdA stelt schriftelijke vragen over schieten carbid in natuurgebied

19 december 2016

Carbid schieten in een natuurgebied? In een Natura 2000-gebied waar bij alle activiteiten de versterking van de natuurwaarden voorop dient te staan en dat bovendien aangemerkt is als stiltegebied?!? De gemeente Westvoorne staat dit toe op oudejaarsdag.  Er mag dan carbid worden geschoten in het Natura 2000 gebied Voornes Duin.  ‘Heel vreemd’, aldus PvdA Statenlid

lees verder »

Integrale visie kust Zuid-Holland

14 december 2016

De provinciale fracties van de PvdA en GroenLinks hebben tijdens het debat over de ruimtelijke inrichting van de provincies voorgesteld een integale visie op te stellen voor de kust van Zuid-Holland. GroenLinks Statenlid Anneloes van Hunnik: ‘De kust is bepalend voor de identiteit van onze provincie en moeten wij daarom koesteren. Een integrale visie zorgt

lees verder »

Asbestbrand Wateringen: PvdA dringt na bewonersenquête niet langer aan op een afrondend onderzoek

27 november 2016

Om de verstoorde verhoudingen tussen de gemeente Westland en de bewoners van het door de gevolgen van een door een asbestbrand getroffen wijk in Wateringen te helpen herstellen had de PvdA-Statenfractie voorgesteld om na afloop een onafhankelijk onderzoek op kosten van de Provincie uit te laten voeren om te bezien of de wijk nu echt

lees verder »

Over hoe mooi het soms kan lopen …

16 november 2016

Over hoe mooi het soms kan lopen … Een inwoonster van Papendrecht stuurt een mail naar PvdA Statenlid Metin Celik over de slechte bereikbaarheid van Dordrecht in de avonduren. Een enquete onder inwoners van de Drechtsteden bevestigt haar verhaal. In een debat met inwoners, ondernemers en culturele instellingen omarmen bestuurders de avondboot massaal. Een aantal

lees verder »

Klein succesje tijdens begrotingsbehandeling: informatie over risicovolle bedrijven wordt verbeterd

15 november 2016

Hoewel de coalitiepartijen zeer weinig ruimte gaven tijdens de behandeling van de begroting van Zuid-Holland, hebben we toch een belangrijk punt binnengehaald: de informatievoorziening over risicovolle bedrijven wordt verbeterd. De provincie is als vergunningverlenende instantie verantwoordelijk voor deze ‘BRZO-bedrijven’. De controle wordt uitgevoerd door de omgevingsdiensten, met als belangrijkste de DCMR. Tijdens de toestanden rond

lees verder »

Geen toiletten in de MerwedeLingelijn

9 november 2016

De treinen op de MerwedeLingelijn gaan de komende tien jaar rijden zonder toilet. De PvdA Zuid-Holland had voorgesteld dat bij de nieuwe aanbesteding voor de MerdewedeLingelijn toiletten als eis op te nemen. Een meerderheid van Provinciale Staten steunde dit voorstel echter niet omdat het te kostbaar zou zijn. PvdA Statenlid Metin Celik: ‘Uiterst teleurstellend. Terwijl

lees verder »

Kleine verfraaiing Verordening nieuwe Wet natuurbescherming

9 november 2016

Op de agenda van Provinciale Staten van 9 november stond onder andere de Verordening nieuwe Wet natuurbescherming en het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’. Per 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming van kracht. Met deze nieuwe wet worden diverse taken op het gebied van natuurbescherming en –beheer overgedragen van het Rijk naar de provincies. Zuid-Holland

lees verder »

Kolenwarmte in discussie

4 november 2016

PvdA: Warmte netwerk in Zuid-Holland op termijn zo duurzaam mogelijk De wereld staat voor een grote opgave. De CO2-uitstoot moet rigoureus worden teruggebracht om de klimaatverandering binnen de perken te houden. In Parijs zijn daar afspraken over gemaakt, maar uiteindelijk zijn het de beslissingen en acties van al die afzonderlijke overheidsinstanties, bedrijven en burgers die

lees verder »

Asbestbrand Wateringen: afrondend onderzoek, of niet?

2 november 2016

In januari 2015 brak er een brand uit in een bedrijfspand in Wateringen. Het pand was voorzien van een asbestdak en de asbestvlokken waaiden de aanpalende woonwijk in. Dit was het begin van een langdurige saneringsoperatie die de bewoners lang in onzekerheid hield of hun wijk wel weer veilig was. De eerste opruimacties gaven de

lees verder »