PvdA Zuid-Holland Sterker en Socialer

De Partij van de Arbeid werkt in Zuid-Holland aan de provincie van morgen. Aan een provincie waar werk is voor jong en oud, waar iedereen goed en betaalbaar kan wonen, waar voldoende groen is om in uit te waaien en waar het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk is. Aan een provincie waar mensen zich thuis voelen, waar ze de kans krijgen zich te ontwikkelen en waar ze veilig en gezond oud kunnen worden.


Opschorting bouw en sloop in regio Rotterdam

22 februari 2017

PvdA, SP en Groenlinks willen provinciaal beleid voor voldoende sociale huurwoningen in regio Rotterdam. De fracties stellen provinciale staten voor de gemeenten in de regio Rotterdam voorschriften op te leggen voor de bouw van voldoende sociale huurwoningen. De provincie heeft zes maanden om dit beleid te maken.  Tijdens deze periode willen de drie fracties sloop

lees verder »

Nieuwe enquête Avondboot Drechtsteden

20 februari 2017

Op initiatief van de PvdA vaart de waterbus sinds 1 december jl. op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur ’s nachts door. Bewoners en bezoekers hebben hierdoor de mogelijkheid om langer te genieten van het rijke culturele leven, te winkelen of uit te gaan in de Drechtsteden. De proefperiode van deze extra afvaarten loopt t/m

lees verder »

Maatschappelijk draagvlak uitgangspunt nieuwe locaties windmolens

15 februari 2017

Woensdag 8 februari stond de bespreking van de ruimtelijke inpassing  van windmolens op het programma van de Commissie Ruimte en Leefomgeving. Omdat er veel verzet is vanuit de omgeving vallen het bos De Balij bij Zoetermeer en bedrijventerrein Technopolis in Delft af als locatie. GS dient nu met een aparte aanpak voor nieuwe intiatieven te komen.

lees verder »

Schriftelijke vragen ‘Agrarisch Natuurbeheer’

13 februari 2017

Een van de pijlers van de Zuid-Hollandse inzet voor weidevogels is het NatuurNetwerkNederland (NNN). Binnen de realisatieopgave zijn er twee grote veenweidegebieden: de Gouwe Wiericke/De Venen en de Krimpenerwaard. De BBL/Provinciegronden in de Krimpenerwaard zijn uitgegeven aan de Natuurcoöperatie en het Zuid-Hollands Landschap. Deze twee partijen geven de gronden vervolgens uit aan agrariërs. Het lijkt

lees verder »

Werkgroep Ruimte organiseert vervolg op Dag van Klimaatvriendelijke stad

6 februari 2017

Op zaterdag 11 februari organiseert de PvdA werkgroep Ruimte een vervolgbijeenkomst op de Dag van de Klimaatvriendelijke stad. De bijeenkomst vindt plaats in Gouda en start op 12.30 uur. Doel is “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Afgelopen zomer presenteerden Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi de Visienota

lees verder »

PvdA Zuid-Holland: provincie moet Rotterdams woonbeleid stoppen

1 februari 2017
Foto NOS

De PvdA wil dat de provincie aan de Rotterdamse regio vraagt om met nieuwe plannen te komen voor voldoende sociale woningen. Indien nodig wil de PvdA dat de provincie zelf beleid vaststelt om dit af te dwingen. Om te voorkomen dat in de aanloop tot de noodzakelijke beleidsaanpassing het aantal sociale huurwoningen afneemt, heeft de

lees verder »

Statenlid Metin Celik op werkbezoek naar Lansingerland

31 januari 2017

Onder aanvoering van Raymond Tans en Gerard Bovens is Metin Celik op werkbezoek gegaan in Lansingerland. Het gezelschap bracht eerst een lunch-bezoek aan wethouder Albert Abee en zijn ambtelijke staf die ons gastvrij bijpraatten over de ruimtelijke ontwikkelingen waar Lansingerland voor staat, de woningbouw, het toekomstperspectief voor de glastuinbouw, de ontwikkeling bedrijventerreinen, waaronder Bleizo, de relatie met de buurgemeenten en

lees verder »

Twintig kandidaten uit Zuid-Holland op kandidatenlijst PvdA

9 januari 2017

Kirsten van den Hul en Richard Moti zijn de twee hoogst geplaatste Zuid-Hollanders op de kandidatenlijst van de PvdA. De Haagse Kirsten staat op nummer 8; De Rotterdammer Richard is terug te vinden op plek 15. Ook de nu al zittende Zuid-Hollandse Tweede Kamerleden Michiel Servaes, Mohammed Mohandis, Marit Maij en Duco Hoogland staan in

lees verder »

PvdA stelt schriftelijke vragen over schieten carbid in natuurgebied

19 december 2016

Carbid schieten in een natuurgebied? In een Natura 2000-gebied waar bij alle activiteiten de versterking van de natuurwaarden voorop dient te staan en dat bovendien aangemerkt is als stiltegebied?!? De gemeente Westvoorne staat dit toe op oudejaarsdag.  Er mag dan carbid worden geschoten in het Natura 2000 gebied Voornes Duin.  ‘Heel vreemd’, aldus PvdA Statenlid

lees verder »

Integrale visie kust Zuid-Holland

14 december 2016

De provinciale fracties van de PvdA en GroenLinks hebben tijdens het debat over de ruimtelijke inrichting van de provincies voorgesteld een integale visie op te stellen voor de kust van Zuid-Holland. GroenLinks Statenlid Anneloes van Hunnik: ‘De kust is bepalend voor de identiteit van onze provincie en moeten wij daarom koesteren. Een integrale visie zorgt

lees verder »