Commissielid HHS Rijnland

Bruno van Dunné

Bruno heeft in verschillende functies in het bedrijfsleven én binnen de overheid brede bestuurlijke en management ervaring opgedaan. Waterproblematiek, bodem- en grondwaterverontreiniging, risicomanagement, financieel management zijn stuk voor stuk onderwerpen die terugkeren in zijn verschillende functies.

Van 2010 tot 2018 was hij directeur-bestuurder van Stichting Bodemsanering NS. Daarvoor van 2006 tot 2010 PvdA wethouder in de gemeente Voorschoten, na eerder daar een periode als gemeenteraadslid te hebben vervuld. Bruno was toen tevens dagelijks bestuurder van Holland Rijnland (samenwerkingsverband van 15 gemeenten) met water als onderdeel van zijn portefeuille.  Hij is goed bekend met de waterketen en waterschappen. Ziet in Rijnland een organisatie die volop in beweging is, wil hier graag betrokken bij zijn en aan bijdragen.