Hollandse Delta

Verkiezingsprogramma

VerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma PvdA Waterschap Hollandse Delta 2019-2023.

Kandidatenlijst PvdA Zuid-Holland Waterschap Hollandse Delta 2019-2023

 1. Cok Sas (man, 64 jaar, Dordrecht)*
 2. Johan Verbeek (man, 66 jaar, Rotterdam)
 3. Hennie Wiersma-Den Dulk (vrouw, 64 jaar, Hellevoetsluis)*
 4. Lieke van der Linden (vrouw, 62 jaar, Abbenbroek)
 5. Max Verwaal (man, 66 jaar, Ridderkerk)
 6. Wytze Schaap (man, 29 jaar, Hoogvliet)
 7. Jacqueline van den Bergh (vrouw, 68 jaar, Dordrecht)
 8. Jaap Willem Eijkenduijn (man, 57 jaar, Middelharnis)
 9. Petra ’t Hoen (vrouw, 49 jaar, Oude Tonge)
 10. Dick Hitzert (man, 72 jaar, Heinenoord)
 11. Hanneke Stengs (vrouw, 53 jaar, Spijkenisse)
 12. George Grootens (man, 70 jaar, Dirksland)
 13. René Krabbe (man, 66 jaar, Zuid-Beijerland)
 14. Dorien Kickert (vrouw, 67 jaar, Ouddorp)

* Kandidaten met een asterisk achter hun naam zijn verkozen volgens het officiële proces-verbaal van de Kiesraad van 25 maart 2019.

Belangrijkste punten verkiezingsprogramma

 • Hollandse Delta treedt meer naar buiten. Jaarlijks vindt overleg plaats met provincie, gemeenten, natuurorganisaties en andere relevante partijen. Waterschap Hollandse Delta geeft aan hoe het burgers meer bij het beleid betrekt.
 • Langere perioden van droogte, maar ook intensieve regenbuien zijn ons toekomstig lot. Het waterschap Hollandse Delta stelt een plan van aanpak op om in onze regio de ongewenste effecten van klimaatverandering vanuit de operationele bedrijfsvoering beter te beheersen.
 • Het waterschap is een publiek orgaan. Het mag geen kosten op de samenleving afwentelen. Bij belangrijke besluiten, zoals peilbesluiten, en investeringen, zoals die in zuiveringen, worden dan ook maatschappelijke kosten en baten meegewogen.
 • Zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid kunnen dijken multifunctioneel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor windturbines of zonneweides.
 • Dijken, en vooral ook water, zijn een ruimtelijke kwaliteit. Daar kan meer gebruik van worden gemaakt. Hollandse Delta legt daarom vast wat zijn beleid is voor natuur en recreatie.
 • Het onderhoud van de bezittingen van het waterschap is op orde. De aansturing geschiedt op basis van de noodzaak van onderhoud en is niet alleen financieel gestuurd. Voor één van onze belangrijkste bezittingen, de ondergrondse zuivering Dokhaven, wordt in 2020 een strategische visie vastgesteld die ingaat op rol van deze zuivering de komende 25 jaar.
 • Hollandse Delta handhaaft zijn kwijtscheldingsbeleid.