Wibautleergang in Rotterdam

Door Paul van Kruining op 8 mei 2018

Hoera! Gekozen in raad of commissie. Waar je de stukken vinden kunt, weet je inmiddels wel. Maar hoe geef je invulling aan je rol als sociaaldemocratisch volksvertegenwoordiger? Hoe toon je de kiezers dat hun stem ertoe doet, ook, ja juist ná de verkiezingen? Om nieuwe raads- en commissieleden bij het vinden van antwoorden op deze vragen te helpen, organiseert het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA de zogeheten Wibautleergang, genoemd naar het beroemde Amsterdamse SDAP-raadslid en latere wethouder F.M. Wibaut.

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar vindt deze leergang weer plaats. De provinciale partijafdelingen verzorgden de eerste dag van de vierdaagse serie op 7 april. De Zuid-Hollandse versie vond plaats op het Rotterdamse partijbureau. Oud-wethouders Marion Suijker (Gouda) en Mario Stam (Schiedam) betraden het spreekgestoelte om de ruim 25 aanwezigen toe te spreken. Marion gaf de aanwezigen 10 tips voor een goede start en Mario deed uit de doeken hoe de PvdA er in Schiedam in geslaagd was om gratis openbaar vervoer te regelen voor mensen met een laag inkomen.

De deelnemers waren vooral afkomstig uit de kleinere kernen van de provincie. Er kon zelfs een enkele deelnemer uit Zeeland verwelkomd worden, waar geen afzonderlijke editie mogelijk bleek. De deelnemers gingen ook zelf aan de slag in subgroepen onder begeleiding van drie coaches vanuit het bestuur (Govard Slooters, Mats Bergman en Peter Kiela) terwijl bestuurslid Paul van Kruining het programma aan elkaar praatte. En de uitstekende, door partijbureaubeheerder Hans van Oudheusden verzorgde borrel bevorderde het leggen van verdere onderlinge contacten.

Op 26 mei treffen de deelnemers elkaar opnieuw in Rotterdam tijdens de derde dag van de Wibautleergang, die weer in regionaal verband georganiseerd wordt.