Blog: formatie Hollandse Delta

Door Cok Sas op 30 mei 2019

We hadden als Partij van de Arbeid een goede verkiezingsuitslag, maar we zitten niet in het college, en dat is jammer.

Waterschapspartij Hollandse Delta werd met 7 zetels de grootste. Daarna volgen de VVD en wij met ieder 2 zetels. De Waterschapspartij had daarmee het initiatief bij de collegeonderhandelingen. Dat leek goed te gaan. Met iedereen werd gesproken over een zo breed mogelijk programma. Daarna zou over de samenstelling van het college worden gesproken, maar toen zat er opeens, binnen één week, een college van Waterschapspartij Hollandse Delta, CDA, gebouwd en ongebouwd. Een college van geheel nieuwe samenstelling.

Door de dominante positie van de geborgde zetels, is de meerderheid van de kiezers van waterschap Hollandse Delta nu niet vertegenwoordigd in het college. Voor ons als PvdA een punt om nog eens na te denken over die geborgde zetels.

Er wordt momenteel gewerkt aan een VV-breed programma. Daar doen we aan mee, mits er voldoende van ons verkiezingsprogramma en onze nestgeur in is terug te vinden.

Overigens speelt er nog wel een integriteitskwestie. Eén heemraad van de waterschapspartij moest in het verleden vanwege niet correct en transparant handelen terugtreden. De andere heemraad van die partij blijft in de gemeenteraad van Ridderkerk zitten en heeft de portefeuille Wegen, terwijl in het verleden is afgesproken de wegen over te dragen aan de gemeenten. Zij zal dus met zichzelf in onderhandeling treden. Samen met 50Plus hebben we gevraagd om een risicoanalyse op het gebied van integriteit. Die komt er ook.

Overigens is het te hopen dat de rust bij Hollandse Delta terugkeert. Het waterschap heeft recent afscheid genomen van de net benoemde dijkgraaf en van de secretaris – directeur. En ook de totstandkoming van dit college verdient volgens velen geen schoonheidsprijs.

De fractie van de Partij van de Arbeid, die nu uit twee VV leden en twee fractieondersteuners bestaat blijven zoveel mogelijk de sociaaldemocratische waarden uitdragen en willen ervoor zorgen dat dit zo transparant gebeurt.

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Inzet voor herstel en bescherming van de natuur, milieu, biodiversiteit en grote betrokkenheid bij de Omgevingswet in het kader van de energietransitie.

Gezamenlijk vormen we een sterke fractie: we gaan ervoor.

Cok Sas, Johan Verbeek, Lieke van der Linden en Hennie Wiersma.

Cok Sas

Cok Sas

Cok Sas was Heemraad van het Waterschap Hollandse Delta met de portefeuilles financiën en duurzaamheid (inclusief Personeel en organisatie). Daarnaast was hij de eerste loco-dijkgraaf. Cok kan terugkijken op een succesvolle periode in het waterschap. Hij is een ervaren bestuurder (wethouder in Dordrecht) en hij weet de idealen en visie van de PvdA te vertalen

Meer over Cok Sas