Provinciale Statenvergadering

3 juli 2019, van 10:00 tot 17:00, Provinciehuis Zuid-Holland | Provinciehuis Zuid-Holland

Iedere maand vergaderen Provinciale Staten over provinciale vraagstukken. Provinciale Staten vergaderen in de regel iedere maand. Voorafgaand aan de Statenvergaderingen worden de onderwerpen besproken in de Statencommissies. Op de kalender van het Staten Informatie Systeem (SIS) vind je alle informatie over de vergaderingen en de vergaderstukken.

Wil je de Provinciale Statenvergadering bijwonen? Dit kan altijd als toeschouwer op de publieke tribune. Wil je meer informatie over de vergaderingen, of liever een fractievergadering bijwonen?
Mail dan naar ps@pvdazh.nl.