Natuurexcursie Noordrand Rotterdam

15 juni 2019, van 13:00 tot 17:00, Rotterdam | Rotterdam

De steden Rotterdam-Den Haag staan voor grote opgaven op gebied van extra woningen, infrastructuur. Hoe zorgen we dat er ruimte blijft voor natuur & recreatie?

Hoe kan de biodiversiteit versterkt worden? Zijn er nog kansen voor landbouw? Tien jaar geleden werd besloten Polder Schieveen ruim 200 hectare ten noorden van Rotterdam om te vormen tot natuurgebied parallel aan ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte om de leefomgeving in de RIjmond te verbeteren.

Hoe staat het er nu voor? Welke ontwikkelingen zijn er geweest?

De Kennisgroep Duurzaamheid van de PvdA Rotterdam organiseert in samenwerking met de PvdA Zuid-Holland en Natuurmonumenten een fietsexcursie en discussie over natuurontwikkeling om Rotterdam-Rijnmond.  Onder leiding van een ervaren gids van Natuurmonumenten krijgen we een kijkje in de keuken van de Ackerdijkse Plassen en fietsen we naar de Belevenisboerdij op steenworp afstand van Rotterdam.

Verzamelen & vertrekL 13 uur achter het Centraal Station Rotterdam (Provenierszijde)

14.00 uur  Aanvang programma Bezoekerscentrum Ackerdijkse Plassen Natuurmonumenten

– ontwikkeling natuur & recreatiegebied Midden-Delfland

– stand van zaken polder Schieveen  Anneklaar

 

Fietstocht langs een aantal interessante locaties

– discussie over Natuurbegraafplaats en natuurontwikkeling bij Hoek van Holland/Bonnenpolder

– natuur & landbouw: kansen en bedreigingen, Maaike Wermer, projectleider

 

17:00 uur Eind programmma   Fietstocht terug naar Rotterdam  ca 7 km.

 

Opgave bij Fred Laforet voor 7 juni per mail  f.laforet@upcmail.nl

Meer informatie: Matthijs van Muijen  06 29762481